« wróć...Jak pomóc sobie, angażując się jednocześnie w pomoc innym? Podsumowanie konferecji w Społecznej Akademii Nauk

Wielogłos Wspólnoty: Wprowadzenie i prezentacje prelegentów

 

W dniu 12 grudnia w głównej siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi miała miejsce konferencja pod tytułem: "Innowacyjne metody inkluzji, adaptacji oraz integracji studentów i uczniów cudzoziemskich". W publiczności auli zasiadali nie tylko przedstawiciele instytucji edukacyjno-kulturalnych, ale również młodzież z pobliskich szkół średnich. Rozpoczęcie wydarzenia poprzedziły słowa powitania ze strony Mariny Hulii, koordynatorki międzykulturowej SAN, oraz Dziekana dr hab. Grzegorza Ignatowskiego, prof. SAN, witających przybyłych gości.

 

Następnie rozpoczęły się fascynujące i inspirujące spotkania z zaproszonymi prelegentami. W gronie tych osób znaleźli się m.in. Katarzyna Czarnota, socjolożka i badaczka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Andrzej Stefański, Dyrektor Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,
dr Izabela Desperak z Uniwersytetu Łódzkiego, Anna Maruszeczko – dziennikarka, podcasterka, wieloletnia redaktorka pisma "Uroda życia", oraz Damian Badura, właściciel szkół jazdy w Gorzowie Wielkopolskim.

Mało, a być może żadna uczelnia w Polsce nie praktykuje tego co my robimy w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. My pomagamy sobie nawzajem. U nas wszyscy są razem. Proces adaptacji nie polega na uczęszczanie na wykłady i potem przejście do akademika. Proces adaptacji polega na integracji czynnej na wejściu w społeczeństwo polskie z pomaganie. Na poznawanie Polski i różnych miast po mapie przyjaznej tam gdzie są ludzie w potrzebie.

Marina Hulia - Koordynatorka międzykulturowa SAN

Dzieląc Się Doświadczeniem: Studenci i Uchodźcy w Centrum Uwagi

Wydarzenie stanowiło również doskonałą okazję dla studentów SAN i uchodźców do podzielenia się z uczestnikami konferencji własnymi doświadczeniami. Opowiadali oni o opiece nad seniorami, spacerach z bezdomnymi psami, gotowaniu dla uchodźców oraz wspólnym budowaniu lepszego świata z osobami bezdomnymi.

 

Innowacyjne metody opracowane w Społecznej Akademii Nauk dotyczące studentów cudzoziemców koncentrują się nie tylko na poprawie emocjonalnego samopoczucia, inkluzji, adaptacji i integracji. Język, będący kluczowym narzędziem przetrwania w obcym kraju, był tematem rozmów wykładowców SAN, którzy dzielili się praktykami nauczania języka polskiego w sposób efektywny i inspirujący. Wydarzenie było wyjątkową okazją do zacieśnienia więzi między przedstawicielami instytucji edukacyjnych a młodzieżą szkół średnich. Ponadto, prezentacje zaproszonych prelegentów z różnych dziedzin, takich jak prawa człowieka, dziennikarstwo czy przedsiębiorczość, dostarczyły uczestnikom konferencji inspiracji i wiedzy z różnych perspektyw.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym gościom i prelegentom za ich aktywny udział,
przyczyniając się do stworzenia otwartej przestrzeni do wymiany myśli i doświadczeń,
promującej ideę inkluzji oraz budowania lepszego świata poprzez współpracę i zrozumienie.