« wróć...Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe z nową pracownią kryminalistyczną!

Pracownia symulacyjna do ćwiczeń z kryminalistyki wzbogaci w kolejnym roku akademickim zaplecze dydaktyczne Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Trwa remont pomieszczeń oraz kompletowanie wyposażenia.

 

Wakacyjna przerwa to okazja do poszerzenia bazy dydaktycznej w dyspozycji studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Zakupione przez Uczelnię wyposażenie, m.in. walizki kryminalistyczne wykorzystywane przez techników kryminalistyki do ujawniania i zabezpieczania śladów, w tym: daktyloskopijnych (odcisków i odbitek rąk), traseologicznych (powstałych podczas chodu lub ruchu pojazdów), biologicznych (krwi, włosów i wydzielin organizmu), śladów narzędzi (noży, łomów, siekier itp.) oraz zapachowych, uzupełniają oświetlacze kryminalistyczne, lampy UV i zestawy narzędzi niezbędnych do profesjonalnego przeprowadzenia eksperymentu procesowego czy wizji lokalnej (fantomy, szkielety, zestawy symulacyjne ran i urazów). Na wyposażeniu wyremontowanych sal symulacyjnych znajdą się również urządzenia do prowadzenia podstawowych czynności operacyjnych.

 

Przebudowane przestrzenie pozwolą na symulację zdarzeń kryminalnych w różnych pomieszczeniach: mieszkaniu, sklepie, restauracji, placówce bankowej. Profesjonalne zestawy symulacji ran i urazów umożliwią zaś przybliżenie cech charakterystycznych ran: postrzałowej, ciętej, kłutej, różnych stopni oparzeń czy też obrażeń odniesionych w wypadku komunikacyjnym. Fantom służący do prezentacji obrażeń stwarza natomiast warunki do przeprowadzania czynności oględzin na symulowanych miejscach zdarzeń, w tym zabójstwa.

 

Zajęcia praktyczne w nowej pracowni prowadzone będą z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów dydaktycznych, powstających w oparciu o analizy rzeczywistych zdarzeń kryminalnych, pod okiem doświadczonych praktyków z policji i innych służb, korzystających na co dzień z dorobku kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego i medycyny sądowej.

Nowa pracownia powstała wskutek postulatów płynących zarówno od studentów i kadry kierunku, jak też partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni.

Z pracowni kryminalistyki, usytuowanej w budynku przy ulicy Kilińskiego 98 w Łodzi, studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe będą mogli korzystać od października 2023 roku.