« wróć...Klub Absolwenta Społecznej Akademii Nauk

Klub jest otwarty dla wszystkich absolwentów a jego misją jest budowanie i rozwijanie więzi między uczelnią a jej absolwentami, co w dalszej perspektywie pomoże wzmocnić wizerunek absolwenta Społecznej Akademii Nauk na rynku pracy. 

 

Wkrótce udostępnimy więcej informacji na temat działalności Klubu oraz planowanych inicjatyw, tymczasem udostępniamy adres e-mail, pod którym możliwy jest zapis do Klubu Absolwenta: klubabsolwenta@san.edu.pl  

Każdy członek może się aktywnie włączyć w kształtowanie działalności Klubu poprzez zgłaszanie swoich propozycji i projektów, jak również ofert współpracy. 

Pozdrawiamy,  Absolwenci SAN