« wróć...Kolejna edycja Plaformy Przemsłu Przyszłości

Dr Łukasz Prysiński, prof. SAN oraz dr Błażej Mielczarek, wykładowcy Społecznej Akademii Nauk poprowadzili panele dyskusyjne kolejnych obrad Łódzkiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości tzw. Obrad Okrągłego Stołu. 

 

Platforma Przemysłu Przyszłości powstała, żeby wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku przemysłu 4.0. Jednym z jej organów jest Łódzka Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości, która regularnie spotyka się m.in. na tzw. Obradach Okrągłego Stołu. Ostatnie miało miejsce 14 grudnia w Dworze Słupia.

 

Tradycyjnie obrady otworzył przewodniczący ŁRRPP Krzysztof Ciecióra. Pierwszy panel zatytułowany „Psychologiczne kompetencje menedżera przyszłości” poprowadził dr Łukasz Prysiński, prof. SAN. Omawiał m.in. zagadnienia o zarzadzaniu ludźmi pokolenia cyfryzacji i sztucznej inteligencji, czy wywoływaniu motywacji wewnętrznej w zespołach a zyskach firmy. 

Drugi panel należał do dr Błażeja Mielczarka, który mówił przede wszystkim o finansowaniu rozwoju firm z funduszy zwrotnych o bezzwrotnych w kontekście Przemysłu 4.0/5.0. W obradach uczestniczyli także przedstawiciele Koła Naukowego Przedsiębiorczości Regionalnej SAN z Bełchatowa. Doświadczenie to mogą wykorzystać w dalszej nauce. 

 

Społeczna Akademia Nauk jest związana z Łódzką Regionalną Rada Przemysłu Przyszłości od jej początku czyli od 15 marca 2022 roku. W Radzie zasiada Rektor SAN dr hab. Roman Patora, prof. SAN, natomiast jej sekretarzem jest Mirosław Olszewski, dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym SAN.

 

Największą korzyścią wynikającą z członkostwa w ŁRRPP przedstawicieli SAN jest nieustanne poszerzanie horyzontów wynikające z pozyskiwania coraz to nowych partnerów a tym samym nowych dostępnych ciekawych miejsc m.in. do odbywania praktyk dla naszych studentów. SAN jest jedyną Uczelnią, która w tak zaawansowany sposób współpracuje z Platformą Przemysłu Przyszłości, dzięki czemu otwierają się nowe drogi rozwoju i plany przyszłościowych kierunków studiów, które będą kształcić specjalistów.