« wróć...Komunikat Rektora dla Studentów studiów niestacjonarnych z dn. 22.11.2021 r.

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 wśród Studentów i Pracowników naszej Uczelni, JM Rektor Społecznej Akademii Nauk podejmuje decyzję o zmianie formy prowadzanie zajęć dla Studentów studiów niestacjonarnych, które począwszy od zjazdu w dn. 27-28.11.2021 do zjazdu w dn. 8-9.01.2022 włącznie będą w pełni realizowane z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

W powyższych terminach Studenci studiów niestacjonarnych (na zjazdach A oraz zjazdach B) będą realizować wszystkie zajęcia dydaktyczne, laboratoryjne, ćwiczeniowe i projektowe on-line poprzez platformę MS Teams zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem zajęć.

Studenci studiów stacjonarnych oraz Słuchacze studiów podyplomowych, gdzie, ze względu na specyfikę ułożenia harmonogramu zajęć, zagrożenie epidemiczne jest relatywnie mniejsze, realizują zajęcia bez zmian zgodnie z ustalonym wcześniej planem.

Prosimy na bieżąco sprawdzać komunikaty na stronie Uczelni.