« wróć...Konferencja finalna projektu E-DYS LEARN

W dniach 23-24 marca 2023 w Ruse w Bułgarii odbyło się ostatnie spotkanie oraz konferencja finalna projektu E-DYS LEARN. Społeczną Akademię Nauk podczas tego wydarzenia reprezentowała Pani Dr Mariola Badowska.
 

Podczas spotkania partnerzy podsumowali wypracowane materiały w projekcie, które dostępne są na stronie internetowej: Przeczytaj więcej!. Zostały omówione również ostatnie kroki w celu zakończenia projektu.

Konferencja finalna odbyła się 24 marca w Uniwersytecie w Ruse. Koordynator projektu zaprezentował jego cele oraz założenia. Każdy z partnerów przedstawił krótką prezentację na temat związany z trudnościami w uczeniu się. Tematem wystąpienia Pani Dr Marioli Badowskiej były "Przykładowe sposoby indywidualizowania wymagań i oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się".