« wróć...Mamy nowych profesorów uczelnianych!

Podczas obrad Senatu Społecznej Akademii Nauk w dniu 24 czerwca 2021 roku zostały nadane nominacje profesorskie dla wykładowców SAN.

 

Do grona profesorów uczelnianych dołączyli:

  • dr Waldemar Szymański, prof. SAN – prokurator, specjalista prawa karnego, zajmuje się badaniami naukowymi obejmującymi szeroko rozumianą ochronę dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony prawno-karnej oraz ochrony zabytkowych nieruchomości, prawno-karną ochroną znaków pieniężnych, w szczególności dolarów amerykańskich w ujęciu ich zabytkowego charakteru oraz aktualnej ochrony przed fałszowaniem a także badaniami dotyczącymi motywów i pobudek towarzyszących sprawcom czynów zabronionych.
  • dr Mariola Badowska, prof. SAN - dr nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunkt, prodziekan na Wydziale Nauk Humanistycznych SAN Filii w Warszawie, koordynator kierunku pedagogika i kierunku psychologia. Obszary zainteresowań naukowych: edukacja dorosłych, edukacja globalna, integracja społeczna, jakość życia. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (magister polityki społecznej), przez wiele lat prowadziła działalność biznesową w zakresie organizacji i realizacji szkoleń, a także usług turystycznych i in. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania mikro przedsiębiorstwem (zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing, finanse, rachunkowość itp.) brała udział w realizacji zadań w ramach projektów badawczych i unijnych m. in. Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej IW EQUAL (2006-2008), Dobry Nauczyciel Tea(n)Fa wart (2019).  W ostatnich 10 latach, podczas pracy na uczelniach wyższych, opiekowała się studentami pierwszych roczników, pełniła różne funkcje (m.in. sekretarza Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia). Promotorka kilkuset prac licencjackich i magisterskich, autorka monografii i kilkunastu artykułów naukowych, aktywna uczestniczka kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Członkini Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego i Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej.
  • dr Michał Szostak, prof. SAN - absolwent studiów magisterskich (zarządzanie i marketing) i doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2004 r. praktyk biznesu (na stanowiskach zarządczych i dyrektorskich) w grupach kapitałowych w międzynarodowym środowisku - głównie w branży handlowej i przemysłowej - współpracujący z korporacjami z USA, Kanady, krajów UE oraz Korei Południowej. Posiada doświadczenie w zakresie finansowej i organizacyjnej optymalizacji procesów biznesowych i całych przedsiębiorstw, przygotowywania i obsługi fuzji, podziałów, wydzielania "zorganizowanej części przedsiębiorstwa" oraz działań akwizycyjnych spółek kapitałowych, spółek osobowych i prywatnych działalności gospodarczych, jak również wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania jakością. Od 2019 r. związany ze Społeczną Akademią Nauk w Warszawie, gdzie prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe na styku biznesu i sztuki (publikacje międzynarodowe), a także działalność dydaktyczną dla anglojęzycznych programów (BA, MA i MBA) i polskiego oddziału amerykańskiego Clark University w obszarze finansów międzynarodowych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, rachunkowości finansowej i zarządczej, marketingu sztuk wizualnych, autoprezentacji, etyki biznesu i CSR. Prowadzi także międzynarodową działalność koncertową (obronił doktorat w zakresie sztuk muzycznych, specjalność gra na organach, na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie) wykonując kilkadziesiąt koncertów rocznie w Europie, obu Amerykach, Afryce i Azji. Więcej na: www.michalszostak.org
  • dr Andrzej Kaźmierczak, prof. SAN

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów zawodowych.