« wróć...Maturzyści na szkoleniu z etykiety dyplomatycznej i savoir-vivre w SAN Kielce

26 listopada 2023r. Filia Społecznej Akademii Nauk w Kielcach zorganizowała warsztaty otwarte, które skupiły się na zagadnieniach związanych z etykietą dyplomatyczną i savoir-vivre. Inicjatywa, pod przewodnictwem Dziekana Filii SAN, miała na celu zapoznanie uczestników, głównie maturzystów z kieleckich szkół średnich oraz przedstawicieli służb mundurowych i kadry akademickiej z innych uczelni, z zasadami dobrego zachowania w życiu prywatnym i w trakcie organizacji różnorodnych spotkań.

 

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem ze strony dr Łukasza Wróbla, a wstępna prelekcja została wygłoszona przez dr hab. Roberta Janika. Część praktyczną prowadził doświadczony wykładowca z obszaru protokołu dyplomatycznego, ppłk mgr inż. Jacek Jarzyna.

 

W ramach szkolenia omówiono wiele kluczowych zagadnień, takich jak różne rodzaje ceremoniałów, zasady protokołów (w tym precedencja, starszeństwo, prawo pierwszeństwa, alternatywa, wzajemność), a także stosowanie flag, weksli, barw narodowych. Wszystkie te aspekty miały na celu przygotowanie uczestników do organizacji spotkań formalnych i nieformalnych, również z udziałem władz oraz różnych narodowości.

 

Szkolenie skupiło się także na kreowaniu własnego wizerunku, dress code, elementy wystąpień publicznych oraz kontaktów z mediami. Warto zaznaczyć, że te zagadnienia szczególnie zainteresowały kieleckich maturzystów.

 

Po kilkugodzinnym bloku szkoleniowym odbył się symboliczny poczęstunek w ogrodzie zimowym, gdzie młodzież zainteresowana studiami w SAN miała możliwość swobodnej rozmowy z wykładowcami. Zainteresowanie szkoleniem okazało się bardzo duże, przewyższając oczekiwania organizatorów, i zakończyło się późnym wieczorem.