« wróć...Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli w gronie parnerów SAN

Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli dołączyły do grona partnerów Społecznej Akademii Nauk. To kolejne cenne doświadczenia, które wzbogacą naszą Uczelnię. 

Dzięki współpracy z doświadczonymi pracownikami MSC, studenci naszej Uczelni będą mieli okazję czerpać wiedzę z różnych obszarów, takich jak:

  • geodezja i kartografia,
  • zarządzanie i administracja,
  • informatyka,
  • bezpieczeństwo wewnętrzne.

MSC angażuje się aktywnie w różnorodne projekty unijne, często korzystając z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nasze praktykanci będą mieli okazję doświadczyć procesu realizacji tych projektów, zrozumieć związane z nimi wyzwania i zdobyć praktyczne umiejętności.

 

Partnerstwo z firmami działającymi w tej branży stanowi również nieocenione wsparcie podczas doskonalenia programów studiów podyplomowych, zwłaszcza w obszarze Zarządzania Procesami Sprawiedliwej Transformacji. Tematyka ta zyskuje coraz większe znaczenie na konferencjach i szkoleniach, a każde nowe doświadczenie w tym zakresie przyczynia się do rozwoju naszej Uczelni.

 

Porozumienie zostało oficjalnie podpisane przez Prezesa Zarządu Miejskich Sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli, Waldemara Czarneckiego, oraz dyrektora Biura ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Społecznej Akademii Nauk, Mirosława Olszewskiego.

 

Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli istnieją nieprzerwanie od 1964 roku. Spółka dostarcza bezpieczne ciepło grzewcze poprzez system sieci cieplnej, zapewniając gorącą wodę dla mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji. Jako ekologiczna i bezpieczna forma ogrzewania, przyczynia się do poprawy jakości środowiska, eliminując ryzyko zagrożeń związanych z gazem czy prądem.