« wróć...Mieszkanie komunalne dla zdolnego studenta i absolwenta

Program skierowany jest do najzdolniejszych studentów ostatniego roku, oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk oraz innych łódzkich uczelni. 

W programie mogą brać udział osoby, które w momencie składania wniosku rekomendowanego przez Rektora, nie ukończyli 30-tego roku życia. 

 

Miasto Łódź przekazało 13 lokali, na użytek programu, dla osób które zamieszkują i pracują na terenie Miasta Łodzi.

 

W dniach od 27.10.2023 roku do 30.11.2023 roku. 

Zarząd Lokali Miejskich przyjmować będzie wnioski o oddanie w najem lub zamianę lokali mieszkalnych z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, usytuowanych w budynkach wyremontowanych w ramach programu „Miasto Kamienic”.

 

Wniosek o oddanie w najem lokalu mieszkalnego lub zamianę lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynkach stanowiących w 100% własność Miasta Łodzi z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy na terenie Miasta Łodzi wymaga:

  • pisemnej opinii rektora uczelni lub osoby przez niego upoważnionej,
  • przedłożenia aktualnego zaświadczenia o pozostawaniu w stosunku pracy,
  • opinii o pracy zawodowej wystawionej przez pracodawcę.

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w kancelarii Zarządu Lokali Miejskich przy al. Kościuszki 47 w Łodzi lub przesłać drogą pocztową na adres
al. Kościuszki 47, 90-514 Łódź.

 

Wszystkie informacje odnośnie programu znajdziecie poniżej: 

 

Link do strony