« wróć...Nominacje profesorskie SAN

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024, okazała się doskonałą okazją do wręczenia nominacji profesorskich SAN dla czterech naszych wykładowców.

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nominację otrzymali:

 

 

dr Aleksandra Gradowska - psycholog, psychoterapeuta. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Jest kierownikiem Kierunku Psychologia w Społecznej Akademii Nauk. W pracy badawczej zajmuje się badaniami dotyczącymi wpływu choroby somatycznej na szeroko rozumiane funkcjonowanie psychologiczne. Poszukuje moderatorów i mediatorów jakości życia w grupach chorych klinicznie- np. osób żywionych dożylnie, chorych onkologicznie, czy pacjentów z funkcjonalnymi chorobami układu pokarmowego. Jest autorką publikacji naukowych na ten temat. Prowadzi także podłużne badania eksperymentalne, łącząc dwie dziedziny nauki- medycynę i psychologię. W Społecznej Akademii Nauk prowadzi między innymi certyfikowane zajęcia z Metod Statystycznych w Psychologii, współpracując w tym zakresie z Predictive Solution. A także certyfikowane zajęcia z wybranych metod diagnozy klinicznej. Podczas tych zajęć studenci otrzymują certyfikat uprawniający do posługiwania się testem Stanford Binet 5. Jest także promotorem i recenzentem prac magisterskich.

 

 

dr Arkadiusz Kujawa - jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studiował na kierunku politologia. Ukończył także studia na kierunkach: międzynarodowe stosunki polityczne; zarządzanie w administracji publicznej oraz Executive Master of Business Administration. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na funkcjonowaniu szeroko rozumianej administracji publicznej w Polsce, w tym na działaniach zmierzających do optymalizacji funkcjonowania jednostek organizacyjnych zarówno administracji rządowej jak i samorządowej. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne w kraju i za granicą. Jest pracownikiem jednostek sektora publicznego, gdzie zajmuje stanowiska kierownicze. Nadzoruje komórki organizacyjne odpowiedzialne za: kontrolę, w tym kontrolę zarządczą, sprawy kadrowe, zamówienia publiczne, budżet i finanse oraz organizację pracy jednostki.

 

dr Adam Kruk, prof. SAN - doktor nauk społecznych, pracownik naukowo - dydaktyczny Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Ekspert twórczego zarządzania zespołem zadaniowym oraz kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa. Od 30 lat związany z mediami, głównie telewizją. Producent filmowy i telewizyjny. Twórca wielu nowych projektów i formatów telewizyjnych. Doradca zarządów oraz członek zespołów specjalizujących się w zarządzaniu w środowisku wielokulturowym. Od 1998 roku członek rad nadzorczych firm prywatnych i spółek Skarbu Państwa, m.in. Polskiej Grupy Energetycznej, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiego Rejestru Statków. Twórca nowoczesnych rozwiązań w obszarze strategii marketingowych, zrealizowanych w dużych projektach lotniczych oraz sportowych. 

 

 

dr Andrzej Żytkowski - doktor n. med., dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Specjalizuje się w wielu dziedzinach takich jak neurologia st. II (2001); neurologia st. I (1991); anestezjologia i intensywna terapia st. II (1986) anestezjologia i reanimacja st. I (1983); rehabilitacja medyczna st. II (1995); balneologia i medycyna fizykalna (2010). W swoich badaniach naukowych koncentruje się na problematyce bólu i jego leczenia, a w szczególności dolegliwości związanych z chorobami kręgosłupa. Członek Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Poza Społeczną Akademią Nauk jest koordynatorem Oddziału Rehabilitacyjnego Poddębickiego Centrum Zdrowia, kierownik Oddziału Rehabilitacji Pourazowej, Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej. Adiunkt, kierownik Zakładu Biomechaniki i Zaopatrzenia Protetyczno- Ortopedycznego, Uniwersytet Łódzki.

 

Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!