« wróć...Nowa monografia wykładowcy SAN | dr Maciej Dębski, prof. SAN | Zarządzanie marką w budowaniu konkurencyjności rodzinnych przedsiębiorstw na rynku usług noclegowych

Opublikowana została monografia naukowa przygotowana przez dra Macieja Dębskiego, prof. SAN, pt. „Zarządzanie marką w budowaniu konkurencyjności rodzinnych przedsiębiorstw na rynku usług noclegowych.” Jak wskazuje jej tytuł koncentruje się ona na trzech kluczowych zagadnieniach – zarządzanie marką, usług noclegowych, przedsiębiorstwa rodzinne. Autor podjął próbę połączenia ich w jednym opracowaniu. Serdecznie zapraszamy do lektury.

 

Zapoznaj się z monografią „Zarządzanie marką w budowaniu konkurencyjności rodzinnych przedsiębiorstw na rynku usług noclegowych.”

Dr Maciej Dębski, prof. SAN - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Specjalista w obszarze marketingu oraz zarządzania w turystyce. Autor oraz współautor książek pt. „Kreowanie silnej marki”, „Polityka turystyczna”, „Marka jako źródło kształtowania konkurencyjności w branży turystycznej” oraz kilkudziesięciu publikacji wydawanych w Polsce i poza granicami kraju. W swoich zainteresowaniach naukowych oraz praktycznych koncentruje się na wykorzystaniu narzędzi marketingu. Obecnie pracownik Społecznej Akademii Nauk, pełniący funkcję Dyrektora Zarządzającego Filii SAN w Warszawie oraz kierownika Katedry Marketingu i Turystyki.