« wróć...Nowa publikacja dr Jacka A. Żurawskiego

Nowa publikacja dr Jacka A. Żurawskiego

Publikacja "Wileńska prasa konspiracyjna 1939-1945", autorstwa naszego wykładowcy dr Jacka A. Żurawskiego, pod redakcją Tadeusza Skoczka, wydana została przez Muzeum Niepodległości w serii wydawniczej Biblioteka Kwartalnika „Niepodległość i Pamięć”.
 
W niniejszej pracy zaprezentowano realizację badań naukowych, poświęconych prasie konspiracyjnej w latach 1939-1945. Dr Jacek A. Żurawski pracując nad tym tematem badawczym, opierał się na badaniach archiwalnych, a także na opublikowanych katalogach prasy konspiracyjnej. Czytelnik po zaznajomieniu się z treścią niniejszej publikacji może zgłębić wiedzę na temat: dziejów Wilna w latach 1918-1945, prasy wileńskiej przed upadkiem II Rzeczypospolitej, legalnej prasy polskiej (1939-1940) i sowieckiej prasy polskojęzycznej (1940-1941) w Wilnie oraz rozwoju ilościowego wileńskiej prasy konspiracyjnej. Ponadto autor w swoich rozważaniach opisał geografię wydawniczą wileńskiej prasy konspiracyjnej, a także konkretne redakcje, drukarnie, które prosperowały w tamtym okresie. 
 
Podsumowanie publikacji "Wileńska prasa konspiracyjna 1939-1945", stanowi ostatni rozdział tej książki: "Analiza zawartości wileńskiej prasy konspiracyjnej". Autor przedstawia w nim m.in. rolę prasy konspiracyjnej w życiu okupowanego społeczeństwa, stosunki polsko-litewskie oraz zwalczanie propagandy hitlerowskiej i komunistycznej za pomocą walki cywilnej na łamach omawianej wcześniej prasy.

Źródło: https://ksiegarnia.muzeum-niepodleglosci.pl/pl/p/Wilenska-prasa-konspiracyjna-1939-1945/338