« wróć...Nowa Uczelnia partnerska dla kierunku lekarskiego w SAN

Dział Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych ma przyjemność poinformować o nowej umowie o współpracy dla kierunku lekarskiego, podpisanej z University of Ioannina w Grecji. Zakres współpracy obejmuje mobilność wykładowców w ramach programu Erasmus+.

 

University of Ioannina to jedna z najwyżej notowanych uczelni w Grecji. położona w regionie Epiru. Kompleksowa oferta dydaktyczna obejmuje nauki humanistyczne, społeczne i ścisłe, pedagogikę, inżynierię, medycynę i nauki o zdrowiu, ekonomię, informatykę, rolnictwo i sztuki performatywne. Uczelnia przyznaje tytuły licencjata, magistra i doktora, prowadzone są również badania podoktoranckie. Jest to instytucja zorientowana prowadzenie badań naukowych. W głównym kampusie uczelni, gdzie prowadzone są zajęcia, znajduje się także akademik, stołówka oraz przychodnia studencka. Uniwersytet organizuje także kursy językowe i kulturowe, dla tych studentów i wykładowców, którzy podczas swojego pobytu chcą bardziej zagłębić się w lokalną grecką kulturę.