« wróć...Nowa współpraca z Centrum Rozpoznania Osobowego

Podpisanie współpracy z Centrum Rozpoznania Osobowego

Współpraca Społecznej Akademii Nauk z Centrum Rozpoznania Osobowego umożliwi naszej Uczelni nawiązanie kontaktów z instytucją o wysokim prestiżu, co wpłynie też na reputację i atrakcyjność SAN w oczach potencjalnych studentów, którzy mogą być zainteresowani zdobyciem dodatkowych umiejętności z zakresu rozpoznania osobowego.

 

Ze współpracy z CRO w Zgierzu skorzystają studenci z takich kierunków jak: bezpieczeństwo narodowe, psychologia, logistyka, administracja, zarządzanie, cyberbezpieczeństwo.

 

Ze strony CRO w Zgierzu porozumienie podpisał Zastępca Dowódcy Centrum Rozpoznania Osobowego ppłk Michał Sobotka.

 

Centrum Rozpoznania Osobowego jest jednostką rozpoznawczą przeznaczoną do prowadzenia rozpoznania w różnych rodzajach działań bojowych. Może także wydzielić specjalistyczne grupy zadaniowe do realizacji zadań poza granicami kraju oraz współuczestniczyć w działaniach  w wypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych.