« wróć...Nowy kierunek w SAN! 

Czym jest kierunek lekarski?

Jest to jeden z najpopularniejszych i najważniejszych kierunków studiów w dziedzinie nauk medycznych. Umożliwia on zdobycie wykształcenia medycznego oraz przygotowuje do praktyki zawodowej.

 

Studia na kierunku lekarskim pozwolą studentom zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu medycyny. Program studiów lekarskich obejmuje takie dziedziny jak anatomia, fizjologia, biochemia, farmakologia, patologia, medycyna rodzinna, pediatria, chirurgia, psychiatria i wiele innych.

 

Studenci na tym kierunku będą mieli możliwość odbywania praktyk klinicznych w szpitalach, klinikach i innych placówkach opieki zdrowotnej. Podczas praktyk studenci mogą zdobywać doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów pod nadzorem doświadczonych lekarzy. 

Dlaczego to dla nas ważne?

Otwarcie kierunku lekarskiego jest kolejnym etapem w naszej misji kształcenia przyszłych profesjonalistów z zakresu medycyny. Ten sukces jest wynikiem naszego zaangażowania, wysiłku oraz kompetencji naszego wykwalifikowanego grona nauczycieli akademickich. Naszym celem jest przygotowanie wykwalifikowanych lekarzy, którzy będą w stanie skutecznie pracować w opiece zdrowotnej i wpływać na dobro społeczeństwa. Społeczna Akademia Nauk zawsze dążyła do zapewnienia wysokiej jakości edukacji, a wprowadzenie kierunku lekarskiego stanowi kolejny krok w realizacji tego celu. Jesteśmy dumni, że możemy wnieść nasz wkład w rozwój przyszłych lekarzy, którzy będą mieli znaczący wpływ na opiekę zdrowotną społeczeństwa.  

Dlaczego warto rozpocząć studia w SAN?

 • Nowy program edukacyjny, który zapewnia kompleksowe podejście do nauki medycyny  
 • Nowoczesne zaplecze edukacyjne, zaawansowane laboratoria, sale medyczne, dostęp do najlepszych narzędzi i technologii potrzebnych do nauki i praktyki medycznej 
 • Wykwalifikowany personel, doświadczeni profesorowie, wykładowcy i praktycy medyczni 
 • Współprace ze szpitalami partnerskimi  
 • Praktyki i staże, umożliwiające zdobycie cennego doświadczenia klinicznego

 

 

Jesteśmy podekscytowani możliwościami, jakie przynosi otwarcie kierunku lekarskiego i z niecierpliwością czekamy na to, co przyniesie przyszłość. Życzymy powodzenia wszystkim przyszłym studentom w ich drodze do osiągnięcia sukcesu w zawodzie lekarza.

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia kandydata na studia na Kierunku lekarskim jest egzamin maturalny (lub ekwiwalent) zdany przez kandydata na poziomie rozszerzonym z wynikiem nie gorszym niż 50% z każdego z wymaganych przedmiotów. Za wymagane przedmioty przyjmuje się: 

 

 • biologię na poziomie rozszerzonym, 
 • chemię na poziomie rozszerzonym oraz
 • jeden wybrany z następujących przedmiotów na poziomie podstawowym: fizyka lub matematyka.

 

Kandydaci przyjmowani są na podstawie list rankingowych tworzonych na podstawie wyników uzyskanych podczas procesu rekrutacyjnego od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.

Opłaty 

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK25000 zł  

25000 zł  

II ROK26000 zł26000 zł
III ROK28000 zł 28000 zł
IV ROK 30000 zł 30000 zł 
V ROK32000 zł 32000 zł 
VI ROK32000 zł32000 złCzesne płatne w 5 ratach (od II roku studiów)


ROK NAUKIRATA
I ROKnie dotyczy
II ROK5400 zł
III ROK5800 zł
IV ROK6200 zł 
V ROK6600 zł 
VI ROK6600 zł

Praktyki i staże

Społeczna Akademia Nauk nawiązała współpracę z następującymi placówkami:

 

 • Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - Szpital im. dr Karola Jonschera
 • Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi
 • Centrum Kardiologii SCANMED
 • SALVE Szpital
 • SALVE MEDICA
 • Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED.
 • Hospicjum Łódzkie w Łodzi
 • Diagnostyka Consilio Sp. z o.o. w Łodzi
 • Pabianickie Centrum Medyczne
 • Poddębickie Centrum Zdrowia
 • Tomaszowskie Centrum Zdrowia