« wróć...Nowy Partner Społecznej Akademii Nauk: Wojskowe Centrum Rekrutacji w Łodzi!

Nowy Partner Społecznej Akademii Nauk: Wojskowe Centrum Rekrutacji w Łodzi!

Studenci bezpieczeństwa narodowego, logistyki, pedagogiki, psychologii, prawa, kierunków technicznych, czy medycznych będą czerpali praktyczną wiedzę od kolejnych specjalistów.

 

W gronie naszych Partnerów witamy Wojskowe Centrum Rekrutacji w Łodzi! Ze strony Partnera porozumienie podpisał Szef WCR Łódź ppłk Przemysław Połubiński. 

 

W ramach współpracy nasi studenci mogą liczyć na:

  • Nowe miejsca praktyk i staży
  • Ciekawe spotkania i warsztaty doszkalające umiejętności
  • Organizowanie wspólnych seminariów i konferencji
  • Wymianę doświadczeń i promocję własnych osiągnięć

 

Dodatkowo, dla studentów, którzy już służą w mundurze, Uczelnia przygotowała specjalne promocje uprawniające do bonifikaty w czesnym.

Podejmowane przez Partnerów przedsięwzięcia oraz wymiana informacji umożliwiają realizowanie wspólnych działań istotnych dla rynku pracy i koniecznych do wdrożenia zmian w szczególności w obszarze edukacji na terytorium RP, a także wpływających na popularyzację służby wojskowej i kształtowanie pozytywnego wizerunku żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – przytacza cel współpracy Mirosław Olszewski, Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym SAN, który w imieniu Uczelni podpisał porozumienie.