« wróć...Obchody 180. rocznicy powstania największej hiszpańskiej służby – Guardia Civil

Pan Jacek Tomaszewski wykładowca Społecznej Akademii Nauk, urodzony 09 czerwca 1977 roku w Łodzi, magister filologii angielskiej (Uniwersytet Łódzki) oraz absolwent podyplomowych studiów z zarządzana zasobami ludzkimi; podinspektor Policji w stanie spoczynku; obecnie nauczyciel, wykładowca akademicki oraz tłumacz konsekutywny języka angielskiego oraz języka hiszpańskiego.

 

Służył w Policji w latach 2004 – 2023, z czego ponad 15 lat w Centralnym Biurze Śledczym Policji, w tym m.in. w Wydziale do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Warszawie CBŚP, Wydziale Operacji Międzynarodowych CBŚP, Wydziale Operacji Pościgowych CBŚP (tzw. „Łowcy Cieni”) oraz Wydziale do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej CBŚP.

Prowadził złożone sprawy z wątkami międzynarodowymi dot. przestępczości ekonomicznej oraz operacje pościgowe wobec obywateli RP ukrywającymi się poza granicami kraju. Większość służby w CBŚP poświęcił jednak szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej w obszarze szkoleniowym, operacyjnym i strategicznym. Reprezentował Policję polską na arenie międzynarodowej w projektach poświęconych rozpoznaniu, zwalczaniu oraz zapobieganiu przestępczości zorganizowanej. Współpracował z EUBAM (Misja Pomocowa UE ds. Granic dla Mołdawii i Ukrainy), INTERPOLEM oraz EUROPOLEM (w tym jako tzw. Ekspert Krajowy EUROPOLU ds. przestępczości zorganizowanej z udziałem obywateli z Europy Wschodniej, nielegalnej produkcji i obrotu wyrobami tytoniowymi oraz gangów motocyklowych, w tym tych uznanych za zorganizowane grupy przestępcze). Był Oficerem Kontaktowym ds. współpracy międzynarodowej w pionie kryminalnym CBŚP oraz obejmował nadzorem wybrane Wydziały do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządów CBŚP.

Ostatnie lata służby w CBŚP poświęcił rozwijaniu, wspieraniu oraz kształtowaniu współpracy międzynarodowej we wszystkich obszarach z organami ścigania wybranych krajów hiszpańskojęzycznych. Współpracował z takimi krajami jak Meksyk, Panama, Honduras, Kolumbia, Peru oraz Ekwador. Głównym obszarem jego działań był jednak kierunek hiszpański, na którym utrzymywał kontakty nie tylko ze służbami z poziomu centralnego  (Policja Krajowa, Guardia Civil), ale również doprowadził do nawiązania bezpośredniej współpracy z Policjami z tzw. Wspólnot Autonomicznych, w tym z katalońską służbą Mossos d’Escuadra. Wielokrotnie uczestniczył w działaniach na terenie całej Hiszpanii w charakterze obserwatora/doradcy.  Jego praca w tym obszarze zawsze prowadziła do osiągnięcia wymiernych i konkretnych rezultatów, co znalazło odzwierciedlenie w licznych listach gratulacyjnych oraz odznaczeniach otrzymanych od partnerów zagranicznych oraz instytucji międzynarodowych.

 

Tylko na przestrzeni kilku ostatnich lat otrzymał m.in. Medal za Zasługi dla Hiszpańskiej Policji Krajowej ze wstęgą białą oraz jako jedyny funkcjonariusz Policji polskiej został wyróżniony przez katalońską służbę Mossos d’Escuadra tzw. Podziękowaniami Publicznymi.

Natomiast w maju 2024 roku jako jedyny przedstawiciel personelu zagranicznego został zaproszony do Malagi (Andaluzja, Hiszpania) na obchody 180. rocznicy powstania największej hiszpańskiej służby – Guardia Civil, gdzie w dniu 14 maja b.r. z rąk Szefa regionu Guardia Civil w obecności Wiceministra ds. Regionu odebrał Medal za Zasługi dla Guardia Civil ze wstęgą białą. W uroczystości uczestniczyli również funkcjonariusze innych służb i organów ścigania, personel pomocniczy oraz przedstawiciele środowisk akademickich. Podczas spotkania z Wiceministrem ds. Regionu oraz Szefem Regionu Guardia Civil poruszone zostały m.in. tematy związane z możliwościami nawiązania współpracy międzynarodowej na poziomie akademickim w szeroko rozumianym obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego.