« wróć...Oficjalne zakończenie kolejnej edycji studiów podyplomowych MBA już za nami!

Na początku lipca w malowniczych okolicznościach Dworu Słupia miało miejsce oficjalne zakończenie Studiów Podyplomowych Executive Master of Business Administration rocznika 2023 Społecznej Akademii Nauk. Władze Uczelni w składzie: Dyrektor MBA dr Łukasz Prysiński, prof. SAN, Dziekan Społecznej Akademii Nauk w Łodzi dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. SAN oraz Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym SAN Mirosław Olszewski na początku uroczystości powitali najważniejsze osoby tego dnia, czyli świeżo upieczonych absolwentów studiów MBA.  

 

W pierwszej kolejności głos zabrał dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. SAN wygłaszając krótki merytoryczny wykład, który miał również charakter humorystyczny, co niewątpliwie przyczyniło się do rozluźnienia atmosfery. W kolejnym etapie nastąpiło oficjalne wręczenie pamiątkowych statuetek oraz dyplomów w języku polskim oraz angielskim, a także wykonanie pamiątkowych zdjęć dokumentujących tę wyjątkową chwilę. Nie mogło też zabraknąć tradycyjnego zdjęcia z „rzucaniem czapek” absolwenckich, czyli biretów.  

Uroczystość uświetnił występ zespołu „Bagatela”, który odśpiewał Hymn Polski a także wiekowe już Gaudeamus Igitur, bez którego żadna większa uroczystość akademicka nie może się obejść.  

Naszym absolwentom raz jeszcze w imieniu Władz Uczelni składamy serdeczne gratulacje!