« wróć...Ogólnopolski konkurs "Otwarte Drzwi"

Zapraszamy naszych absolwentów do wzięcia udziału w bardzo ciekawym, ogólnopolskim konkursie!

"OTWARTE DRZWI"- Organizowanego przez z Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Celem Konkursu jest: zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego zagadnieniem niepełnosprawności, popularyzacja wiedzy w zakresie działań podejmowanych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz proponowanie rozwiązań zwiększających aktywność społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami.

 

Konkurs przewiduje atrakcyjne nagrody finansowe dla laureatów oraz promocje prac w ramach kwartalnika – „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”.

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem: https://otwartedrzwi.pfron.org.pl/
oraz mailem: konkurs@pfron.org.pl