« wróć...Podsumowanie Ogólnopolskiej Konferencji Międzykulturowej "Adaptacja Imigrantów"

Podsumowanie

Konferencja zgromadziła liczne grono ekspertów i uczestników zainteresowanych tematyką migracji oraz adaptacji imigrantów do życia w Polsce, miała szczególne znaczenie w kontekście obecnego napływu uchodźców z Ukrainy.

 

Zagadnienia związane z aktualną sytuacją, z obecnością tak licznej grupy imigrantów w Polsce, głównie z Ukrainy, z wyzwaniami jakie stoją przed systemem edukacji zwrócił w swoim wystąpieniu gość specjalny Konferencji, Pan Minister Andrzej Szeptycki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Z ramienia Fundacji dr Monika Szkultecka-Dębek przedstawiła zarówno autorskie narzędzie, umożliwiające zbadanie poziomu adaptacji, występowania oraz poziomu stresu akulturacyjnego w grupie imigrantów, jak i wyniki z przeprowadzonego badania pilotażowego.

 

Dr Marta Bem zapoznała uczestników Konferencji z praktycznymi możliwościami zastosowania tego narzędzia, z przykładowymi zaleceniami postępowania, a także przybliżyła kwestię różnic kulturowych na przykładzie Polski i Ukrainy.

 

 

 

Kontynuację stanowiło przedstawienie analizy dynamiki nastrojów i adaptacji Ukraińców w Polsce przez mgr Oleksandra Tereshchenko z Fundacji Instytut Wsparcia Człowieka, który w swoim wystąpieniu podzielił się nie tylko statystykami odnośnie stanu obecnego, ale również zidentyfikowanymi wyzwaniami jakie stoją przed imigrantami oraz problemami, wymagającymi uwagi, jak np. kwestia dalszej adaptacji dzieci i dorosłych przesiedleńców z Ukrainy czy zagadnienia integracji wewnętrznej dzieci i dorosłych w zespołach, szkołach, liceach i uniwersytetach.

 

W ostatniej części w celu zapewnienia różnych perspektyw odnośnie kwestii adaptacji młodzieży Ukraińskiej w Polsce dr Aleksandra Gradowska przedstawiła wyniki badania, które przeprowadziła wśród wykładowców filii w Warszawie Społecznej Akademii Nauk zwracając uwagę nie tylko na główne problemy, z którymi borykają się imigranci studiujący w Polsce, ale również na to co wnoszą w zajęcia studenci z innych krajów. Interesującym jest także jakiego rodzaju trudności mają wykładowcy podczas prowadzenia zajęć z osobami spoza kraju i jak się do tego dostosowują.

 

Oleksandra Kondratiuk, studentka Psychologii SAN, podzieliła się z uczestnikami swoimi doświadczeniami, wskazując na trudności jakie napotykała w procesie adaptacji, na zaobserwowane różnice kulturowe i ich wpływ, ale też co było szczególnie pomocne w tym okresie. Konferencję zakończyła gorąca dyskusja uczestników spotkania odnośnie poruszanej tematyki.

 

Konferencję zakończyła gorąca dyskusja uczestników spotkania odnośnie poruszanej tematyki.