« wróć...Powołanie Instytutu Nauk o Zdrowiu dla kierunku Fizjoterapia i Kosmetologia

Instytut Nauk o Zdrowiu Społecznej Akademii Nauk kształci na kierunkach: fizjoterapia i kosmetologia. Jednym z najważniejszych zadań Instytutu jest realizowanie dydaktyki na najwyższym poziomie i przygotowanie wysokokwalifikowanych specjalistów w dziedzinie zawodów medycznych.

 

Bazą dydaktyczną Instytutu Nauk o Zdrowiu jest budynek mieszczący się przy ul. Łuckiej 11 w Warszawie. Znajdują się tam sale do praktycznej nauki zawodu wyposażone w wysokiej klasy sprzęt i aparaturę, sale seminaryjne oraz laboratorium informatyczne. Zajęcia kliniczne odbywają się m.in. na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Poza tym Instytut współpracuje z wieloma przychodniami i gabinetami kosmetologicznymi w zakresie realizacji praktyk zawodowych. Instytut dąży do systematycznego unowocześniania bazy naukowo – dydaktycznej poprzez zakup sprzętu, tworzenie kolejnych nowych laboratoriów i pracowni oraz rozszerzania ofertę kształcenia praktycznego dzięki nawiązywaniu nowych kontaktów z różnymi instytucjami i placówkami ochrony zdrowia.

Profil badawczy Instytutu Nauk o Zdrowiu obejmuje badania w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej jest możliwy poprzez podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie kolejnych stopni i tytułów naukowych.