« wróć...Praktyczne warsztaty na kierunku Fizjoterapia

W ostatnim czasie na naszej uczelni odbyły się warsztaty "Cewnikowanie + Stomia" zorganizowane we współpracy z firmą Coloplast. Warsztaty te koncentrowały się na tematyce opieki stomijnej i urologicznej, stanowiąc cenną okazję do zdobycia praktycznych umiejętności.

 

Podczas zajęć studenci mieli możliwość pracy na fantomach narządów męskich i żeńskich, co pozwoliło im na naukę prawidłowego cewnikowania. Uczestnicy warsztatów poznali również techniki doboru odpowiednich produktów stomijnych, co jest kluczowe dla zapewnienia właściwej opieki pacjentom z problemami stomijnymi.

 

Warsztaty te były nie tylko okazją do poszerzenia wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej. Dzięki zaangażowaniu firmy Coloplast, studenci mogli pracować na najnowszych materiałach i narzędziach stosowanych w opiece medycznej. Była to ważna praktyka dla przyszłych specjalistów, którzy będą mieli bezpośredni wpływ na jakość życia swoich przyszłych pacjentów.

Dziękujemy firmie Coloplast za wsparcie i zaangażowanie w rozwój naszych studentów oraz za umożliwienie przeprowadzenia tych niezwykle wartościowych warsztatów oraz studentom za aktywny udział!