« wróć...Ranking "Perspektyw 2023" i Społeczna Akademia Nauk

SAN rośnie!

Ranking Perspektyw jest to aktualizowana co roku rzetelna informacja o jakości pracy najlepszych szkół średnich oraz uczelni wyższych w Polsce. Jego początki sięgają 1992 roku, kiedy to pojawił się pierwszy profesjonalny ranking edukacyjny obejmujący placówki z całej Polski. Ranking skupia się na czołowych elementach edukacji. Należą do nich przede wszystkim jakość nauczania oraz dostępne dla studentów programy studiów, badania i innowacje, kadra naukowa, infrastruktura, współpraca oraz partnerstwo. Dodatkowymi elementami, które podlegają ocenie są także sukcesy absolwentów i ich osiągnięcia zawodowe, równość oraz dostępność ale także umiędzynarodowienie. 

Społeczna Akademia Nauk posiadając blisko 30 letnie doświadczenie od lat przoduje w tych Rankingach. Dbając o każdy aspekt edukacji taki jak: świetnie przygotowany program studiów, pracownie dydaktyczne, doświadczoną i wybitną kadrę naukową po przygotowanie absolwentów do ich przyszłej kariery zawodowej i pomoc w poszukiwaniu pracy staje się doświadczoną i profesjonalną Uczelnią za co jest doceniana w wielu konkursach edukacyjnych. 

W tym roku, SAN uplasował się na 1 miejscu najlepszych Uczelni niepublicznych w województwie łódzkim oraz został liderem w Rankingu Publikacje 2023. Uzyskaliśmy także 8 miejsce pod względem umiędzynarodowienia i pod tym samym numerem królujemy wśród najlepszych niepublicznych Uczelni w Warszawie! Dodatkowo Uczelnia zajęła 11 miejsce w Rankingu Efektywność naukowa 2023
Podsumowując cały ranking, SAN został 15 najlepszą Uczelnią niepubliczną w całej Polsce