« wróć...Relacja wykładowcy z prowadzenia wykładów w ramach programu Erasmus+ w Czechach

Nasz wykładowca dr Grzegorz Mazurkiewicz w dniach 27-29.03.2023 ponownie odwiedził partnerska uczelnię w Czechach – Vysoka Skola Logistiky w Prerovie. VSLG to uczelnia kształcąca na kierunkach logistycznych, oferująca studia na poziomie licencjackim i magisterskim oraz MBA. Nasz wykładowca poprowadził interesujące zajęcia dla studentów Uczelni VSLG z zakresu transportu i spedycji w handlu międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-czeskich.

Dzięki wsparciu Pani Veroniki Matejickovej (uczelniany koordynator Erasmus + w VSLG Prerov) z VSLG Prerov, współpraca między naszymi szkołami rozwija się dynamicznie, nie tylko w zakresie szkoleń i wykładów, ale także współpracy nad międzynarodowymi projektami. Wsród nich na szczególne podkreślenie zasługuje współfinansowany przez Erasmus+ projekt - SUSMILE - Successful Online Learning for Sustainable Last-Mile Logistics, propagujący edukację w zakresie zrównoważonych rozwiązań w zakresie logistyki tzw. ostatniej mili. Dzięki temu także studenci SAN mieli okazję zapoznać się z bardzo ciekawymi materiałami w tym zakresie, a przede wszystkim szkoleniową grą decyzyjną opracowaną przez twórców projektu, już na etapie jej powstawania.
 

Wizyta w VSLG Przerów przyczyniła się także do opracowania nowych interesujących treści kształcenia opartych na podstawie artykułów publikowanych przez pracowników naukowych uczelni.

 

SUSMILE - Successful Online Learning for Sustainable Last-Mile Logistics - https://www.facebook.com/susmileproject