« wróć...SAN wspiera ekologię!

SAN wspiera ekologię!

Dr hab. Roman Patora, prof. SAN Rektor Społecznej Akademii Nauk otrzymał podziękowanie od dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego za ogrom wsparcia w powstaniu w szkole ekologicznego oświetlenia zewnętrznego.

 

Innowacyjne działania w kierunku ochrony środowiska to jeden z celów, które stawia sobie Społeczna Akademia Nauk, dlatego Rektor Uczelni dr hab. Roman Patora, prof. SAN bez wahania wsparł inicjatywę naszego nowego partnera - IX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.

 

Na zewnątrz budynku w newralgicznych miejscach zamontowano latarnie LED z panelami słonecznymi, tym samym zwiększyło się bezpieczeństwo uczniów z wykorzystaniem energii słońca.

 

"Bardzo cieszymy się, że są wśród nas instytucje, które wspierają działania innowacyjne naszego liceum. Dzięki takim inicjatywom rośnie wśród młodzieży świadomość odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Serdecznie dziękujemy JM Rektorowi za wspólna realizację tak ważnego projektu, który z pewnością przyczyni się do kształtowania postaw proekologicznych wśród młodzieży , co jest naszym wspólnym celem" – podkreśla w podziękowaniu Dyrektor Liceum dr Agnieszka Katarzyna Gębora.

 

W imieniu Rektora podziękowanie odebrał Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem-społecznym SAN Mirosław Olszewski, który już zapowiedział kolejne inicjatyw wspólnie ze szkołą. Wśród nich poprowadzenie zajęć dla uczniów przez studentów pedagogiki na tematy związane z ochroną środowiska.

 

Radio Łódź- Najbardziej ekologiczna szkoła w województwie LINK

Radio Łódź- Ekolatarnie na budynku łódzkiego liceum LINK