« wróć...Społeczna Akademia Nauk wśród laureatów Orła Wprost

Uzyskał nagrodę Orła w kategorii Innowacyjni w Regionie, jako uczelnia realizująca innowacyjne projekty przy wsparciu NCBR w ramach Funduszy Unii Europejskiej. Nagrody przyznawane są osobom, firmom czy organizacjom pozarządowym mającym wyjątkowy wpływ na lokalną społeczność. Społeczna Akademia Nauk już od 28 lat funkcjonuje na rynku edukacyjnym podnosząc standardy edukacji wyższej i zmierzając w coraz to nowym, lepszym kierunku.

„Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za tę nagrodę. To jest, tak naprawdę, uhonorowanie całej naszej 28-letniej działalności. To wyróżnienie jest też świadectwem, że zmiany w Społecznej Akademii Nauk idą w dobrym kierunku”

 

-powiedział Mirosław Olszewski – Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Społecznej Akademii Nauk.