« wróć...Spotkanie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego!

Spotkanie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego!

Drodzy Studenci,

Społeczna Akademia Nauk organizuje spotkanie z Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które odbędzie się 21 marca o godzinie 11:30 w auli nr 6, ul. Łucka 11.

Celem spotkania będzie podniesienie poziomu wiedzy obywatelskiej na temat roli i zadań służb specjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności ABW. Chcemy również przybliżyć różne aspekty pełnienia służby w ABW, włączając w to oferty dla przyszłych Absolwentów SAN.

 

Podczas spotkania zostaniecie poinformowani o przebiegu procesu rekrutacyjnego oraz o wymaganiach stawianych kandydatom do służby w ABW. Ponadto, będziemy rozmawiać o zagrożeniach w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, udzielając rekomendacji dotyczących profilaktyki kontrwywiadowczej oraz antyterrorystycznej.

Będzie również możliwość indywidualnych rozmów z funkcjonariuszami ABW oraz do złożenia swojego CV. Jest to doskonała okazja, aby poznać bliżej pracę agencji oraz zrozumieć, w jaki sposób możecie przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa naszego kraju.

Zachęcamy do wzięcia udziału! Do zobaczenia!