« wróć...Spotkanie z Panią Prezydent Miasta Łodzi, Hanną Zdanowską

Spotkanie z Panią Prezydent Miasta Łodzi,Hanną Zdanowską

9 marca mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu, które nie tylko dostarczyło inspiracji, ale także rzucało światło na transformację jednego z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. Pani Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska, gościła w murach Społecznej Akademii Nauk, gdzie zebrała się liczna grupa studentów, by usłyszeć opowieść o przemianach, jakim uległa Łódź w ciągu ostatnich lat.

 

Spotkanie rozpoczęło się w sposób uroczysty, gdy Rektor Społecznej Akademii Nauk dr hab. Roman Patora, prof. Społecznej Akademii Nauk oraz Dziekan dr Łukasz Prysiński, prof. SAN serdecznie przywitali Panią Prezydent. Wystąpienie skupiło się na konkretnych osiągnięciach miasta w okresie od 2011 do 2023 roku. Opowiadała o rewolucji w transporcie zbiorowym, o inwestycjach, które zmieniają oblicze miasta, o odnowie zabytkowych budynków, placów zabaw i parków, a także o nowych drogach rowerowych, które promują aktywny tryb życia. Nie zapomniała również wspomnieć o inicjatywie jaką jest Karta Łodzianina, budującej więź pomiędzy mieszkańcami a miastem, a także o rozwoju instytucji kulturalnych i placówek medycznych, które stanowią o sile społecznej tkanki Łodzi.

 

Studenci mieli możliwość zadawania pytań Pani Prezydent, poruszając istotne kwestie, które nurtują młodych ludzi w mieście. Rozmawiano o mieszkaniach, roli społeczności akademickiej w rozwoju miasta, oraz o wyborze uczelni i kierunku studiów. Pani Prezydent podkreśliła wagę zaangażowania młodych w życie społeczne i gospodarcze miasta, widząc w nich potencjał do dalszych zmian i rozwoju.

Pytanie o to, co Pani Prezydent powiedziałaby tegorocznym maturzystom, którzy stoją przed wyborem studiów i uczelni, było jak strzał w dziesiątkę. Jej odpowiedź była pełna mądrości i doświadczenia życiowego, zachęcając młodych ludzi do śmiałości w podejmowaniu decyzji i do wyboru takiej ścieżki edukacyjnej, która będzie odpowiadać ich pasjom i ambicjom, przyczyniając się zarazem do rozwoju miasta i społeczności.

 

Na zakończenie spotkania, Pan Rektor podziękował Pani Prezydent za jej cenne słowa i czas poświęcony na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodzieżą akademicką. To była nie tylko okazja do poszerzenia horyzontów, ale także moment refleksji nad rolą społeczną i zaangażowaniem w kształtowanie przyszłości naszego miasta.