« wróć...Studenci Studentom

Podczas ostatniego zjazdu w Świdnickiej Filii Społecznej Akademii Nauk odbyła się Konferencja „Studenci Studentom”, podczas której wyróżnieni studenci prezentowali swoje prace magisterskie i licencjackie oraz przedstawiali wyniki badań i analiz prowadzonych w ramach pisania swoich prac.

 
Pomysł prezentacji zrodził się na pierwszych zajęciach, kiedy każdy student wybierał swój temat pracy. Podczas całego roku przeprowadzili oni wiele ankiet i rozmów, które później analizowali i wyciągali wnioski. Pod koniec maja spośród wszystkich prac zostało wyłonionych 13 najciekawszych, które podczas konferencji zostały przedstawione. 
 
Były to m. in. prace na temat:
 
  • „Zarządzanie e-biznesem na podstawie firmy „ODZIEWAMY”” Kingi Kraińskiej- praca magisterska;
  • „Zarządzanie logistyczne zakupami przy użyciu aplikacji Zakupy Fi w firmie „Wagony Świdnica Sp. z o.o.” Dariusza Krauze- praca magisterska;
  • „Motywowanie jako element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie wybranego zakładu karnego” Jana Czajki- praca magisterska;
  • „Ocena zarządzania samorządem lokalnym na podstawie opinii mieszkańców gminy Kobierzyce” Moniki Żołędziowskiej- praca magisterska i wiele innych 
Wszystkie prace bardzo zaciekawiły publiczność, która szeroko komentowała i analizowała tematy oraz treść. Niewątpliwie będą dobrą motywacją dla kolejnych roczników. Nagrodą dla studentów była przede wszystkim możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami z prowadzonych badań, wszyscy uczestnicy otrzymali Certyfikaty udziału w Konferencji.