« wróć...Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w Społecznej Akademii Nauk

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w Społecznej Akademii Nauk

Po raz 28. rozbrzmiała pieśń Gaudeamus igitur w murach Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. W dniu 1 października 2022 roku władze Uczelni w obecności licznie przybyłych gości oraz rzeszy studentów uroczyście zainaugurowały kolejny rok akademicki dla ponad 16 tysięcy studentów.

 

Pierwszy dzień października 2022 roku stał się pierwszym dniem edukacji na poziomie wyższym dla kilku tysięcy nowo przyjętych studentów Społecznej Akademii Nauk. Ceremonia immatrykulacji stanowiła część Inauguracji Roku Akademickiego. Podniosła uroczystość - 28. w historii Uczelni – odbyła się 1 października 2022 roku w auli im. prof. Muzahima Al-Noorachi w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Wydarzenie obecnością zaszczyli znamienici goście, Panie i Panowie: Iwona Śledzińska-Katarasińska – Posłanka na Sejm RP, Krzysztof Kwiatkowski – Senator RP, Łukasz Rzepecki – Doradca Prezydenta RP, dr hab. Marcin Gołaszewski – Przewodniczący Rady Miasta Łodzi, Adam Wieczorek - Wiceprezydent Miasta Łodzi, gen. dyw. Leon Komornicki oraz nadinsp. Adam Maruszczak, Marcin Mróz – Komendant Placówki Straży Granicznej w Łodzi, mł. insp. Maciej Klepacki – Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi, Michał Paśnicki – Asystent Społeczny reprezentujący Tomasza Rzymkowskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Bartłomiej Józefowicz – asystent Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego, podinsp. Adam Kolasa – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Paweł Karolak – Zastępca Naczelnika Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego, ksiądz kanonik dr Jacek Kacprzak – Prorektor Wyższego Seminarium Duchownego, Ireneusz Wach – Zastępca Przewodniczącego NSZZ Solidarność Ziemi Łódzkiej, prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, ksiądz Piotr Turek – Proboszcz Parafii św. Anny w Łodzi, Janusz Moos – Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Ewelina Barylska – Dyrektor Szpitala Salve Medica, Małgorzata Majer – Prezes Zarządu zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego, Piotr Wiśniewski – Członek Zarządu Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Jolanta Juraś – Prezes Zarządu Skierniewickiej Izby Gospodarczej, Mirosław Milewski – Prezes Zarządu „Vicargo” Polska, Ignacy i Edyta Peteccy właściciele Firmy Petecki, dr Monika Białas – Pełnomocnik Zarządu ds. Administracyjnych i Rozwoju w Tomaszowskim Centrum Zdrowia, Jolanta Janasik i Tomasz Pardo – Prezydent i Wicprezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych. Uroczystość zaszczyli również prezesi i dyrektorzy łódzkich przedsiębiorstw i banków, przedstawiciele współpracujących z Uczelnią Instytutów Badawczych i ośrodków dydaktycznych, dyrektorzy łódzkich szkół ponadgimnazjalnych, kadra Społecznej Akademii Nauk, doktoranci oraz studenci studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych.

W imieniu władz Uczelni obecnych na uroczystości powitał prowadzący ceremonię dr Łukasz Prysiński.

Przemówienie inauguracyjne wygłosił prof. Roman Patora - Rektor Społecznej Akademii Nauk.

Następnie Łukasz Rzepecki odczytał okolicznościowy list Prezydenta RP skierowany do uczestników inauguracji, natomiast Bartłomiej Józefowicz - asystent Wojewody Łódzkiego zapoznał przybyłych z życzeniami Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego okazało się wyborną oprawą do wręczenia nominacji profesora Społecznej Akademii Nauk: dr Romanowi Modrance, dr Agnieszce Korzeniowskiej-Polak, dr n. med. Michałowi Seneczko oraz dr Markowi Krawcowi, a ta część ceremoni   wprowadzeniem do immatrykulacji nowych żaków. Po odebraniu ślubowania od wybranych studentów I roku dokonano wręczenia dyplomów doktorskich: Małgorzacie Danucie Domańskiej, Beacie Kowańskiej, Aleksandrze Ewie Krawczyk i Marcinowi Kunie. Przed odebraniem dyplomów nowo promowani doktorzy złożyli przed J.M. Rektorem i Senatem Uczelni tradycyjne ślubowanie doktorskie.

Oficjalną część uroczystości zwieńczyło wykonanie przez Akademicki Chór Kameralny Społecznej Akademii Nauk pod kierunkiem pani Renaty Banackiej-Walczak tradycyjnej pieśni „Gaude Mater Polonia” i ogłoszenie przez J.M. Rektora roku akademickiego 2022-2023 za otwarty.

Pierwszy w nowym roku wykład inauguracyjny wygłosił gen. dyw. Leon Komornicki, poświęcając go „Współczesnym zagrożeniom europejskiego bezpieczeństwa w kontekście wojny na Ukrainie”.

Uroczystą inaugurację roku akademickiego zwieńczyło chóralne wykonanie tradycyjnej pieśni “Gaudeamus igitur”.

 

Uroczystość inauguracyjna była na żywo relacjonowana poprzez media społecznościowe i dostępna dla ogółu społeczności akademickiej ze wszystkich filii oraz wydziałów Społecznej Akademii Nauk w Polce, a także w Londynie.

 

Zapraszamy do zapoznania z okolicznościową fotorelacją: