« wróć...Warsztaty dla Uczniów Szkół Średnich 

Dnia 6 grudnia 2023 roku odbyły się wyjątkowe warsztaty dla uczniów szkół średnich, zorganizowane przez Liceum Ogólnokształcące Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej w Lipinach oraz I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Radomiu. Wydarzenie to było niezwykłą okazją dla młodzieży do zdobycia wiedzy z różnych obszarów.

 

Warsztaty rozpoczęły się od fascynującego szkolenia z zakresu samoobrony i technik interwencyjnych, prowadzonego przez Pana Komisarza Rafała Bazaka. Kolejnym interesującym punktem programu były zajęcia poprowadzone przez Panią Magister Dorotę Skuzę, które skupiły się na walce z hejtem i mobbingiem - temat bardzo istotny w życiu szkolnym.

 

Ponadto, uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w prelekcji Pana Dziekana, Doktora Łukasza Wróbla, poruszającej temat "Charakterystyka dowódców polskich, niemieckich oraz angielskich z okresu II wojny światowej i typologie zachowań żołnierzy". Prelekcja ta była nie tylko historycznym zagłębieniem, ale także inspiracją do refleksji nad różnorodnością postaw w życiu społecznym.

 

Nie zabrakło także gości specjalnych na tym wydarzeniu. Przedstawiciele Wojskowego Centrum Rekrutacji w Radomiu przekazali uczestnikom wiedzę z zakresu rekrutacji do różnych form służby wojskowej. Całość warsztatów w Lipinach nadzorował Szef WCR w Radomiu, Pan Pułkownik Sławomir Głowiński.

 

Te wyjątkowe warsztaty nie tylko wzbogaciły wiedzę młodzieży szkolnej, ale także dostarczyły inspiracji do rozwoju osobistego oraz pogłębienia zrozumienia różnorodnych aspektów życia społecznego i historycznego. Uczestnictwo w takich wydarzeniach otwiera drogę do poszerzania horyzontów edukacyjnych i rozwijania umiejętności interpersonalnych.