« wróć...Warsztaty "Z Anatomią Człowieka Na Ty!- Skręcenia Kostek"

Warsztaty "Z Anatomią Człowieka Na Ty!- Skręcenia Kostek"

W piątek 15 marca Filia Społecznej Akademii Nauk w Szczecinku odwiedziła Zespół Szkół Nr 6 Im. Stanisława Staszica przeprowadzając warsztaty "Z Anatomią Człowieka Na Ty! - Skręcenia Kostek".

 

Spotkanie było ukierunkowane na uczniów ostatnich klas liceum i miało na celu propagowanie wiedzy z zakresu anatomii człowieka, szczególnie w kontekście lekcji wychowania fizycznego oraz biologii.

 

Podczas dwóch pierwszych godzin lekcyjnych uczniowie uczestniczyli w zajęciach, które poprowadził doświadczony fizjoterapeuta i propagator wiedzy z zakresu anatomii, Wojciech Jakimiec, pochodzący ze Szczecinka.

 

Pierwsza część warsztatów poświęcona była aspektom teoretycznym, obejmując mechanizmy i struktury uszkodzeń stawu skokowego, czynniki predysponujące do kontuzji, oraz metody profilaktyki i leczenia.

Natomiast druga część zajęć miała charakter praktyczny, gdzie uczestnicy mieli okazję zapoznać się z procedurą badania oraz anatomią palpacyjną, czyli umiejętnością odnajdywania więzadeł i ścięgien własnymi dłońmi.

 

 

Podczas warsztatów nie zabrakło również interakcji z uczniami - przeprowadzono ankietę dotyczącą ich zainteresowań dotyczących nowych kierunków studiów oraz zaprezentowano bogatą ofertę edukacyjną Społecznej Akademii Nauk. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, zadając pytania i angażując się w ćwiczenia praktyczne, wszystko w przyjaznej i sprzyjającej nauce atmosferze.

Warsztaty stanowią ważny element współpracy między Społeczną Akademią Nauk a lokalnymi szkołami, które mają na celu nie tylko popularyzację wiedzy naukowej, ale także inspirację młodych osób do dalszego rozwijania swoich zainteresowań i pasji.