« wróć...Wizyta ekspertów z komisji akredytacyjnej CEEMAN

W dniach 16-17 listopada warszawską filię Społecznej Akademii Nauk odwiedzili eksperci wchodzący w skład komisji akredytacyjnej CEEMAN:  

 

  • Prof. Inga Lapina, Riga Technical University, Łotwa  
  • Dr Ivo Matser, IQA Director 
  • Dr Sabina Ratajczak, Akademia WSB 

 

Spotkanie to było doskonałą okazją do omówienia różnych procesów zachodzących w SAN Warszawa: rozwoju Uczelni, jakości prowadzonej dydaktyki i badań naukowych czy umiędzynarodowienia Uczelni.  

 

CEEMAN jest międzynarodowym stowarzyszeniem na rzecz rozwoju zarządzania, założonym w 1993 roku w celu przyspieszenia wzrostu jakości rozwoju zarządzania w Europie Środkowej i Wschodniej. Obecnie jest to globalna sieć instytucji zajmujących się rozwojem zarządzania, zainteresowanych jakością kształcenia i innowacjami w tej dziedzinie, jak również w szerokim obszarze tematów związanych ze zmianami, zrzeszająca 200 członków z 50 krajów Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji.  

Do CEEMAN należy 17 polskich uczelni, m.in. Akademia Leona Koźmińskiego, Uczelnia Łazarskiego, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach czy Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. 

 

Bardzo dziękujemy za przygotowanie oraz koordynację wizyty ekspertów komisji akredytacyjnej CEEMAN - Panu Dyrektorowi dr Maciejowi Dębskiemu, prof. SAN, Pani Dyrektor mgr Aleksandrze Zając oraz wszystkim osobom zaangażowanym w ten proces.