« wróć...Wystartowała XVII edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego

 

Departament Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XVII edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

 

Nabór wniosków o przyznanie stypendium odbędzie się w terminie od 24 stycznia do 17 lutego 2023 r.

 

O jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „student” w 2023 roku mogą ubiegać się studenci kierunków przyporządkowanych do następujących dyscyplin naukowych:

1) archeologia;

2) etnologia i antropologia kulturowa;

3) filozofia;

4) historia;

5) językoznawstwo;

6) literaturoznawstwo;

7) nauki o kulturze i religii;

8) nauki o sztuce;

9) polonistyka;

10) architektura i urbanistyka;

11) automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne;

12) informatyka techniczna i telekomunikacja;

13) inżynieria bezpieczeństwa;

14) inżynieria biomedyczna;

15) inżynieria chemiczna;

16) inżynieria lądowa, geodezja i transport;

17) inżynieria materiałowa;

18) inżynieria mechaniczna;

19) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;

20) biologia medyczna;

21) nauki farmaceutyczne;

22) nauki medyczne;

23) nauki o kulturze fizycznej;

24) nauki o zdrowiu;

25) nauki leśne;

26) rolnictwo i ogrodnictwo;

27) technologia żywności i żywienia;

28) ekonomia i finanse;

29) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;

30) nauki o bezpieczeństwie;

31) nauki o komunikacji społecznej i mediach;

32) nauki o polityce i administracji;

33) nauki o zarządzaniu i jakości;

34) nauki prawne;

35) nauki socjologiczne;

36) pedagogika;

37) psychologia;

38) stosunki międzynarodowe;

39) biotechnologia;

40) informatyka;

41) matematyka;

42) nauki biologiczne;

43) nauki chemiczne;

44) nauki fizyczne;

45) nauki o Ziemi i środowisku.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, do składania wniosków w kategorii „student” uprawnieni są rektorzy lub prorektorzy uczelni. Każdy podmiot może złożyć do 12 wniosków o przyznanie stypendium. Wewnętrzny tryb wyłaniania wniosków składanych przez uczelnie określają rektorzy uczelni.

 

Przypominamy jednocześnie, iż zgodnie z zapisami Regulaminu:

 

  • nie ma konieczności dołączania do wniosków kserokopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata – potwierdzenia dotychczasowych osiągnięć kandydata do stypendium dokonuje podmiot wnioskujący we wniosku o stypendium,
  • określono maksymalny okres, z jakiego oceniane są osiągnięcia kandydata do stypendium – ostatnie 3 lata kalendarzowe poprzedzające rok złożenia wniosku, do dnia jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Regulamin stypendia jednorazowe 2023
Format: pdf
281 KB
Ogłoszenie o naborze - stypendia 2023
Format: pdf
285 KB
Załącznik nr 2 wniosek student 2023
Format: docx
43 KB