« wróć...Wystawa "Wojny domowe i inne strategie radzenia sobie ze stresem" dr hab. Marii Piątek, prof. SAN i dr. Sabiny Twardowskiej

Maria Piątek / Sabina Twardowska

Wojny domowe i inne strategie radzenia sobie ze stresem

 

wernisaż: 03.09.2021, godzina 18:00

wystawa trwa do 01.10.21

BWA Galeria Sanocka

Sanok, Rynek 14

 

Maria Piątek - malarka sięgająca w obrazach po znaki kultury masowej, które w swej praktyce malarskiej traktuje jako element pozwalający opisać mapę stanu własnej świadomości. Absolwentka ASP w Warszawie, doktorat w 2012 roku obroniła w Instytucie Sztuk Pięknych UJK w Kielcach, stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2020 na Wydziale Sztuki UP w Krakowie. Obecnie pracuje na kierunku Grafika Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie prowadzi pracownię malarstwa i rysunku, a także jest dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych.

 

Sabina Twardowska - malarka, graficzka, ilustratorka w swych pracach inspirująca się szeroko rozumianą pop kulturą, wobec zjawisk której często dystansuje się w ironiczny i niepozbawiony humoru sposób. Absolwentka ASP w Warszawie, doktorat w 2018 roku obroniła w Instytucie Sztuk Pięknych UJK w Kielcach. Obecnie pracuje na kierunku Grafika Społecznej Akademii Nauk
w Warszawie, gdzie prowadzi dyplomującą pracownię ilustracji.

Prace Marii Piątek i Sabiny Twardowskiej to z jednej strony swego rodzaju dziennik rejestrujący wszystko, co wokół artystek dzieje się
w obszarze ich prywatnego terytorium (pojętego dość szeroko), a z drugiej zaś ustawiczna, kompulsywna wręcz autoterapia stanowiąca odtrutkę na tą samą przetrawianą wciąż na nowo rzeczywistość. Powstające ciągi obrazów nie pozbawione są ironicznego komentarza, często zamieszczonego w obrębie pracy w postaci tekstów quasi reklamowych, a w istocie słodko gorzkich refleksji obu artystek.

 

W obu przypadkach prace poza narracyjnością przekazu oferują widzom niezwykłą feerię barw i form powodując, że odbiorca ma szansę w niemal bezpośredni sposób zetknąć się z żywiołową malarską energią. Kolor to, obok układających się w swoistą opowieść cytatów
z rzeczywistości, najmocniej działający element prezentowanych obrazów.

Wojny ze światem rozgrywane w zaciszu domowym materializując się w formie obrazu stają się jedyną właściwą dla artystek strategią radzenia sobie z tego świata niedoskonałością i jednocześnie formą jego apoteozy - mimo wszystko.