« wróć...XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu „Jesteśmy” 

O konferencji

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. gen. J. Głuchowskiego w Bełchatowie był gospodarzem XII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu „Jesteśmy”, która odbyła się 18 kwietnia 2024 roku. Wydarzenie skupiło się na temacie „Sport i rekreacja ruchowa w życiu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

 

Dr hab. Grzegorz Ignatowski, Dziekan Społecznej Akademii Nauk, otworzył konferencję wykładem pt. „Filozofia i kultura miejskiego wędrowania”.

 

Jeden z prelegentów, mgr Dariusz Nowak, wykładowca Społecznej Akademii Nauk oraz Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi, zaprezentował wykład „Aktywność fizyczna a dobrostan psychiczny”.

 

Konferencja zgromadziła dyrektorów placówek, nauczycieli, pedagogów, rodziców oraz studentów Społecznej Akademii Nauk, którzy mieli okazję dzielić się doświadczeniami oraz wiedzą dotyczącą pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Celem cyklu konferencji jest zwiększenie wiedzy dotyczącej problematyki dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przedstawienie praktycznych rozwiązań bardzo trudnych problemów wychowawczych.