« wróć...XIX Międzynarodowa Konferencja Turystyczna "Zrównoważony rozwój w turystyce"

XIX Międzynarodowa Konferencja Turystyczna

4-5 kwietnia odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja Turystyczna w Zabrzu, której hasłem było "Zrównoważony rozwój w turystyce". Dwudniowe obrady zgromadziły uznanych przedstawicieli nauki i praktyki biznesu, którzy skupili się na istotnym zagadnieniu zrównoważonego rozwoju, nie tylko dla sektora turystycznego, lecz także dla polityki państwa oraz zarządzania regionem turystycznym i przedsiębiorstwem.

 

Wśród prelegentów znaleźli się dr hab. Ewa Dziedzic, prof. SGH, dr hab. Marek Cierpiał-Wolan, dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. SGH, oraz Adam Mikołajczyk, prezes Europejskiego Instytutu Marketingu.

 

Panel pt. "Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w biznesie turystycznym" został poprowadzony przez Kierownika Katedry Marketingu i Turystyki SAN, dr Macieja Dębskiego.


W panelu wzięli udział przedstawiciele różnych grup podmiotów z rynku turystycznego, m.in. Grażyna Woźniczko, Współwłaścicielka Polka Travel, dr Robert Andrzejczyk, Dyrektor Muzeum im. Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Mateusz Dziudziel, Dyrektor Biura Paliw w Polskich Liniiach Lotniczych LOT, Adam Zieniuk-Gąsiorowski, Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju Polskiego Holdingu Hotelowego.

 

W trakcie panelu koncentrowano się na kwestiach takich jak: znaczenie i specyfika zrównoważonego rozwoju dla poszczególnych typów przedsiębiorstw, odgórne i oddolne metody wprowadzania zasad z tym związanych, wpływ konsumentów na implementację rozwiązań związanych z ESG czy też bariery wprowadzania tychże. 

 

Gratulujemy zarówno organizatorom, jak i dr. M. Dębskiemu za udaną konferencję i owocną dyskusję.