« wróć...Z głębokim smutkiem pragniemy poinformować, że odszedł Pan profesor Marek Krawiec

Z głębokim smutkiem pragniemy poinformować, że odszedł Pan profesor Marek Krawiec, nasz przyjaciel, naukowiec i wspaniały nauczyciel akademicki, który wykształcił pokolenia psychologów w naszej Uczelni. Pogrążeni w głębokim smutku łączymy się z rodziną Marka. Odpoczywaj w pokoju. 

Marek Krawiec – dr nauk medycznych w zakresie psychologii, profesor SAN, w naszej Uczelni pełnił funkcję opiekuna merytorycznego kierunku psychologia, od powołania Instytutu Psychologii Stosowanej SAN zastępca dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych, p.o. kierownika Katedry Psychologii Zarządzania i Doradztwa Zawodowego; wykładowca psychologii społecznej,  psychologii zarządzania i psychologii doradztwa zawodowego, opiekun prac dyplomowych na specjalności psychologii biznesu i doradztwa zawodowego, specjalizował się w problematyce komunikacji społecznej i psychologii konfliktów interpersonalnych, był autorem programów i realizatorem szkoleń z zakresu negocjacji i mediacji, mentoringu, był doradcą zawodowym pracującym między innymi z grupami defaworyzowanymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 16.02.2023r. o godz. 11:00 w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Woli Zaradzyńskiej, po czym nastąpi Wyprowadzenie na Cmentarz Komunalny w Pabianicach przy ulicy Kilińskiego.