« wróć...Zapraszamy do udziału w XIII edycji konkursu „Innowator Mazowsza”

nnowacyjne Firmy i Innowacyjnych Naukowców z województwa mazowieckiego - zapraszamy do udziału w XIII edycji konkursu „Innowator Mazowsza”.

 

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie młodych talentów pośród naukowców i firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które opracowały i wdrożyły innowacyjne rozwiązania w regionie Mazowsza.

Idea Konkursu polega na wspieraniu i promowaniu roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym regionu i zdobywaniu kompetencji opartych na nowoczesnych technologiach. Konkurs ma także za zadanie zawiązywanie i propagowanie współpracy pomiędzy środowiskiem nauki, biznesu i Samorządem Województwa mazowieckiego.

 

Zasady konkursu:
Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: Innowacyjna Firma oraz Innowacyjny Naukowiec.
Nabór wniosków potrwa do 7.09.2021 r.

 

Łączna pula nagród to aż 113 tys. zł oraz atrakcyjne nagrody od Partnerów Konkursu.

Kategoria „Innowacyjna Firma” - dedykowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa mazowieckiego, które mogą wykazać się wprowadzeniem innowacyjnego produktu, usługi, technologii lub innowacji organizacyjnej.

 

Kategoria „Innowacyjny Naukowiec” - skierowana jest do naukowców, których praca doktorska dotyczy innowacyjnych rozwiązań, możliwych do zastosowania w praktyce biznesowej. Dotyczy to zarówno innowacji technicznych (produktowych i procesowych), organizacyjnych, marketingowych.

 

Zgłoszenie do konkursu odbywa się za pomocą formularzy dostępnych pod: innowatormazowsza2021.pl

 

Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, który podejmuje szereg inicjatyw, służących rozwojowi innowacji, będących przestrzenią do kształcenia i nagradzania najbardziej kreatywnych przedsiębiorców i naukowców. Wykonawcą XIII edycji jest Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, która działa na rzecz edukacji i rozwoju w zakresie przedsiębiorczości.