« wróć...Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Finalną projektu Erasmus+ DIGITALROUTES@CULTURE

Weź udział w bezpłatnej międzynarodowej Konferencji Finalnej projektu Erasmus+ DIGITALROUTES@CULTURE pt. "OŚRODKI KULTURY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - OD INICJATYW ODDOLNYCH DO POZIOMU EUROPEJSKIEGO", która odbędzie się 15 marca 2023 roku w budynku Społecznej Akademii Nauk przy ul. Łuckiej 11 w Warszawie o godzinie 10:00.

 

Konferencja skierowana jest do:
 
  • Pracowników ośrodków kultury, domów kultury, organizacji pozarządowych z sektora kultury oraz edukatorów, przedstawicieli sektora dziedzictwa kulturowego,
  • Młodych ludzi 18+ (takich jak studenci, bezrobotni absolwenci z kwalifikacjami w odpowiednich przedmiotach kultura, historia, sztuka itp.),
  • Organizacji pozarządowych, Stowarzyszeń Centrum Młodzieży, agencji turystycznych, gmin, szkół, władz, ośrodków badawczych, instytucji itp.,
  • Ekspertów ds. pracy z młodzieżą, artystów, specjalistów ds. dziedzictwa kulturowego, muzyków itp.,
  • Urzędników wysokiego szczebla, władz regionalnych, ministerstwa (np. turystyki), izb handlowych itp.

 

Rejestracja na wydarzenie: KLIK