« wróć...Zapraszamy na szkolenie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówienia publicznego

 

 

Szkolenie

Wybrane zagadnienia związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówienia publicznego, z uwzględnieniem zamówień na roboty budowlane

 

 

Zapraszamy na praktyczne szkolenie dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad obowiązujących przy prawidłowym przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówienia na roboty budowlane.

 

Będzie to dwudniowe szkolenie, które zapewni Państwu szeroką wiedzę w zakresie zamówień publicznych, w szczególności zagadnień: szacowania wartości zamówień oraz ich agregacji, umów, waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, prawa opcji, klauzul abuzywnych, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, podwykonawstwa, udzielania zamówień poniżej 130 000 zł oraz ugodowego załatwiania sporów.

 

 

termin: 05-06.03.2024
miejsce: METALURGIA, ul. Metalurgii 7 w Radomsku

 

 

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o przesyłanie zgłoszenia na adres mailowy: kzywicka@san.edu.pl 

 

 

Program szkolenia

Szkolenie przeprowadzą:

 

EWA WIKTOROWSKA 

były trener i arbiter z list prowadzonych przez Prezesa UZP, członek Rady Zamówień Publicznych przy prezesie UZP, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członek komisji sejmowych ds. zmian ustawy prawo zamówień publicznych, inżynier budownictwa, wykładowca, doradca z zakresu zamówień publicznych, autor i współautor wielu publikacji nt. interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych. Członek założyciel, były Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Ekspert ds. zamówień publicznych Ministerstwa Gospodarki w programie POIG. Biegły sądowy ds. zamówień publicznych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Członek Rady Programowej miesięczników: Przetargi Publiczne oraz Doradca Zamówienia Publiczne. Przewodniczący kapituły Kryształy Przetargów Publicznych – nagrody dla Zamawiających i Wykonawców z obszaru zamówień publicznych.

 

DOROTA KRAJEWSKA-TRAJDOS 

radca prawny, od 2000 roku zajmuje się w praktyce zamówieniami publicznymi początkowo jako kierownik referatu zamówień publicznych w jednostce samorządu terytorialnego, a następnie w ramach prowadzonej Kancelarii Prawnej. Doradca i pełnomocnik Zamawiających i Wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Okręgowym w Warszawie. Autorka publikacji prasowych - w szczególności z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca licznych szkoleń i warsztatów dla zamawiających i wykonawców, poświęconych tematyce zamówień publicznych. Absolwentka Akademii Prowadzenia Szkoleń Online, Szkoły Negocjacji w Zamówieniach Publicznych oraz Szkoły Trenerów Biznesu we Wrocławiu. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.