« wróć...Zapraszamy na wykład otwarty kierunku Psychologia

 

 

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty dr Agaty Jastrzębowskiej zatytułowany "Język wolny od wojny. Budowanie kultury pokoju społecznego i przeciwdziałanie przemocy". W trakcie wykładu zostaną poruszone m.in.: kwestie komunikacji międzyludzkiej, w której coraz częściej pojawia się mowa nienawiści, hejt, poniżanie czy przemoc. 

 

Agata Jastrzębowska jest doktorem psychologii, adiunktem w Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością w Akademii Leona Koźmińskiego, a także liderką i pomysłodawczynią kampanii społecznej Mów do mnie grzecznie [www.mowdomniegrzecznie.pl]. Wykład bazować będzie na publikacji o tym samym tytule, napisanej we współautorstwie z dr Konradem Ciesiołkiewiczem i Tomaszem Majewskim. Publikację można pobrać za darmo ze strony Komitetu Dialogu Społecznego https://dialogkig.pl/poradnik-jezyk-wolny-od-wojny/ .