« wróć..."Zarządzanie z ludzką twarzą" - Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Serdecznie zapraszamy Studentów SAN Warszawa do udziału w Kole Naukowym „Zarządzanie z ludzką twarzą”. 

Koło Naukowe zajmuje się wymianą doświadczeń zarówno naukowych jak i praktycznych. Spotkania w ramach Koła Zarządzania będą dotyczyły: dyskusji naukowych, metod prowadzenia badań naukowych, kwestii publikacji prac naukowych. Odbywać się także będą  spotkania z przedstawicielami nauki i praktyki gospodarczej. 

 

Zainteresowanych Studentów zapraszamy do kontaktu: 

dr Adam Kałowski – Opiekun naukowy Koła Zarządzania 

e-mail: akalowski@san.edu.pl