Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji – wypełnienie i przesłanie podpisanej karty zgłoszenia na adres szczecinek@san.edu.pl z informacją w temacie „Konferencja Szczecinek” 
lub pocztą na adres organizatora, a także przesłanie abstraktu referatu (do 250 słów) do dnia 17 kwietnia 2023 r. 

Abstrakt musi zawierać:

  • Tytuł;
  • Wskazanie głównego problemu analizowanego w referacie;
  • Główne wnioski z przeprowadzonej analizy; 

Zatwierdzenie abstraktu referatu do dnia 24 kwietnia 2023 r.

 

Dokonanie wpłaty opłaty konferencyjnej – po zatwierdzeniu abstraktu – najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2023 r.

 

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany do Uczestników na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Konferencji.

Karta zgłoszenia uczestnictwa Konferencja Szczecinek 2023
Format: pdf
188 KB
Karta zgłoszenia uczestnictwa Konferencja Szczecinek 2023 (wersja edytowalna)
Format: doc
57 KB