Studia I stopnia

Studia licencjackie Bełchatów

Studia licencjackie w Bełchatowie I stopnia przygotowują do podjęcia pracy w instytucjach administracji państwowej lub prywatnych – w zależności od wybranego kierunku:

  • Administracja
  • Pedagogika
  • Zarządzanie

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Studia zaoczne Bełchatów

Studia niestacjonarne w Bełchatowie trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata na kierunkach:

  • Administracja
  • Pedagogika
  • Zarządzanie

Studia zaoczne w Bełchatowie to opcja dla osób zainteresowanych pracą z ludźmi – czy to w obszarach administracji, edukacji czy w zarządach firm. Program nauczania jest elastyczny i dostosowywany do zmieniających się warunków rynkowych oraz potrzeb i wymagań pracodawców. Absolwenci kierunku mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

Zarządzanie
Bełchatów