« wróć...mgr Kamil Malinowski

Kamil Malinowski jest konsultantem, wykładowcą akademickim WSEWS w Warszawie, trenerem i terapeutą (EXOS, SCEC, ASCA 1). 

 

W Międzynarodowej Federacji Akredytującej Profesjonalne Szkoły Fitness (REPs Polska) jest wykładowcą i egzaminatorem (EQF6).

 

Łączy dwa światy wewnętrznej spójności w postaci tworzenia ram rehabilitacji sportowej oraz zewnętrznej skuteczności w roli treningu siłowego jako prewencja kontuzji.

 

Jako szkoleniowiec i wykładowca prowadzi prelekcję na największych branżowych targach Physio Expert Summit, FIWE, EU4YA, PEI i podobne. Stale publikuje specjalistyczne artykuły do największego portalu w Polsce (Praktyczna Fizjoterapia), oraz dla nich prowadzi szkolenia z zakresu prewencji kontuzji, treningu siłowego, przygotowania motorycznego.

 

Pomaga ludziom i organizacjom osiągnąć zaplanowane cele osobiste i zawodowe poprzez dostarczanie kompetencji trenerskich – umiejętności zarządzania programowania, zmiennych treningu, monitoringu w sporcie oraz prewencji kontuzji. Te wartości umożliwiają osiąganie wyznaczonych celów w życiu zawodowym i osobistym. Bazują one na wiedzy pochodzącej z różnych dziedzin nauk i przyjmują formę konkretnych narzędzi stosowanych w praktyce.


Malinowski w znaczący sposób przyczynił się do naukowego zdefiniowania i sklasyfikowania oraz rynkowego i medialnego spopularyzowania dziedziny kompetencji trenera jako jedyna osoba w Polsce stworzyła system analizy i diagnostyki funkcjonalnej dla REPs Polsa (największa akredytowana organizacja dla trenerów).

 

Napisał 12 książek, jest autorem licznych artykułów publikowanych w Polsce. Stale odwiedza programy telewizyjne i radiowe. Wdraża projekty, konsultuje, prowadzi warsztaty i szkolenia, wydaje produkty cyfrowe na wielu rynkach, wykłada na uczelniach wyższych.

 

Jego wizją jest tworzenie świadomego trenera i fizjoterapeuty, a misją edukacja rozumiana jako nieustanny i wszechstronny rozwój osobisty i zawodowy, pozwalający na ewolucję w każdym aspekcie życia.

Jego motto życiowe brzmi: „To a great mind nothing is little”.

 

W trakcie pracy jako wykładowca akademicki, zauważyłem, że wiedzy na temat podstaw projektowania ram rehabilitacji sportowej (FRAMEWORK) najbardziej potrzebują osoby, które na co dzień specjalizują się właśnie w tym obszarze. Znajomość matryc albo prostych zasad oszczędza wtedy masę czasu i nerwów.

Wartości, które wyznaje, to:

  • Rozwój – stale ewoluować duchowo, intelektualnie, społecznie, emocjonalnie, finansowo;
  • Skuteczność – pokazywać na mierzalnych wynikach osiągane rezultaty;
  • Humanizm – kierować się troską o potrzeby, szczęście, godność i swobodny rozwój człowieka jako celu samego w sobie;
  • Wolność – żyć w oparciu o własny światopogląd i pomagać ludziom i organizacjom wyjść z ograniczeń;
  • Pełnia – doświadczać życia we wszystkich jego przejawach, zarówno dobrych i złych, łącząc to, co rozdzielone, w jeden spójny koncept.