O konkursie

Społeczna Akademia Nauk zgodnie ze swoją misją aspiruje do miana uczelni otwartej na nowe wyzwania naukowe i edukacyjne, promującej ideę nowoczesnego nauczania z poszanowaniem wielowiekowej tradycji akademickiej, kształcąc studentów zdolnych sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym XXI wieku. 

Od ponad 15 lat kształcimy studentów na kierunkach studiów związane z dyscypliną „nauki medyczne”, tj.: kierunek Fizjoterapia, Kosmetologia. Nawiązana przez długie lata współpraca ze szpitalami i placówkami medycznymi, kadra naukowa złożona ze specjalistów w dziedzinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, a także prowadzone badania oraz wydawane publikacje są potwierdzeniem potencjału badawczo-dydaktycznego i przygotowania Uczelni do prowadzenia kierunków medycznych. Wprowadzenie do oferty w zeszłym roku kierunku lekarskiego jest kolejnym etapem w rozwoju całej Uczelni. 

Przygotowania do wprowadzenia kierunku lekarskiego w SAN wynikały z przyjętej Strategii Rozwoju Uczelni i trwały ponad 4 lata. W swojej wizji rozwoju SAN dąży do bycia rozpoznawalnym i cenionym na arenie krajowej i międzynarodowej ośrodkiem nowych trendów i twórczej myśli naukowej w wybranych dyscyplinach naukowych. Konsekwentnie realizujemy działania, które pozwalają na postrzeganie SAN jako prężną szkołę wyższą otwierającą nowe kierunki studiów we współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym i uzyskującą kolejne uprawnienia do nadawania stopni naukowych w dziedzinach i dyscyplinach naukowych reprezentowanych w Uczelni.  Jedną z najnowszych inicjatyw jest organizacja konkursu Wiedzy medycznej "Młody medyk" skierowany do osób, które pragną rozwijać się i edukować w obszarze nauk o zdrowiu. 

 

Cele konkursu wiedzy medycznej "Młody medyk"

Cele konkursu wiedzy medycznej

Celami konkursu wiedzy medycznej "Młody medyk" organizowanego przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi są:

  • rozwijanie zainteresowań naukowych i promowanie wiedzy medycznej oraz edukacji zdrowotnej wśród młodzieży,

  • upowszechnienie wiedzy medycznej wśród uczniów szkół średnich,

  • wsparcie dla aspirujących studentów medycyny i pomoc w rozwijaniu umiejętności badawczych oraz zdobywanie doświadczenia w dziedzinie medycyny,

  • wspieranie i wyróżnienie zdolnych uczniów, którzy przejawiają szczególne zainteresowanie i zaangażowanie w dziedzinie medycyny,

  • kreowanie współpracy międzyuczelnianej między różnymi instytucjami edukacyjnymi, tworząc platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń,

  • przyciągnięcie utalentowanej młodzieży do studiowania medycyny, badania medycznego lub innych pokrewnych dziedzin. 

Konkurs będzie odbywał się pod przewodnictwem Jury, w którym zasiadać będą wybitni eksperci z zakresu wiedzy o zdrowiu i ochronie zdrowia.