Przyjęcie na wyższy semestr

Student może ubiegać się o przyjęcie na wyższy semestr do Społecznej Akademii Nauk

przyjecie-na-wyzszy-semestr-do-san-warunki

Aby ubiegać się o przyjęcie na wyższy semestr do Społecznej Akademii Nauk należy:

  • złożyć wniosek o przyjęcie na wyższy semestr w dziekanacie Społecznej Akademii Nauk; 
  • do wniosku należy dołączyć stosowną dokumentację poświadczającą dotychczasowy przebieg studiów poświadczony przez uczelnię macierzystą (kartę przebiegu studiów itp.).

 

Dziekan, wyrażając zgodę na przyjęcie na studia w tym trybie, określi szczegółowe warunki przeniesienia, m.in.: na który semestr student zostaje wpisany, różnice programowe i w jakim czasie będzie zobowiązany je wyrównać. 

 

Szczegółowe warunki przeniesienia określają często przepisy wewnętrzne danego wydziału (np. uzyskanie zaliczenia pierwszego roku studiów, minimalna wysokość ECTS uzyskanych w ramach dotychczasowego przebiegu studiów itp.).

 

Szczegóły dotyczące warunków przeniesienia można uzyskać kontaktując się z odpowiednim Dziekanatem.