Bezpieczeństwo wewnętrzne
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 lata

Typ:
II stopnia

Forma:
niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Magister

Limit miejsc:


Kontynuowanie:

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Kielcach przygotowują przyszłego absolwenta do profesjonalnej walki z szeroko pojętym bezprawiem, a także z innymi zagrożeniami z jakimi skonfrontowane jest państwo polskie. Główny nacisk w kształceniu studentów położony jest na zdobycie wysokiej sprawności intelektualnej i fizycznej w walce z przestępczością. Cały system edukacyjny na tych unikalnych studiach obejmuje szereg umiejętności potrzebnych w służbie na rzecz sprawnie funkcjonującego państwa. Kształcenie tego typu specjalistów w Społecznej Akademii Nauk jest wyjściem nie tylko naprzeciw potrzebom społecznym, ale i rosnącemu popytowi na rynku pracy.

Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego stanowią kadrowe zaplecze dla skutecznie działającej policji, służb specjalnych, straży pożarnej, straży granicznej, krajowej administracji skarbowej, poważnych firm detektywistycznych i wszystkich instytucji, których sprawne funkcjonowanie składa się na bezpieczeństwo nowoczesnego, europejskiego państwa.

Tok studiów skupia się na kompetencjach przydatnych do wykonywania zawodów powiązanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Dlaczego warto studiować Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Zajęcia prowadzone przez praktykujących w służbach mundurowych i administracji specjalistów
Zajęcia prowadzone przez praktykujących w służbach mundurowych i administracji specjalistów 
Poszerzenie kwalifikacji zawodowych o umiejętności miękkie
Poszerzenie kwalifikacji zawodowych o umiejętności miękkie 
Udział w grach decyzyjnych i szkoleniu strzeleckim
Udział w grach decyzyjnych i szkoleniu strzeleckim
Praktyczne przygotowanie do pracy w służbach mundurowych
Praktyczne przygotowanie do pracy w służbach mundurowych
Liczne zniżki studenckie
Liczne zniżki studenckie 
Pokazy sprzętu i wyposażenia służb mundurowych
Pokazy sprzętu i wyposażenia służb mundurowych

Bezpieczeństwo wewnetrzne II stopnia w SAN Kielce - opinie

“Ukończenie studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Społecznej Akademii Nauk było najlepszym wyborem. Robię to, co od zawsze chciałam i to za godne wynagrodzenie”  

 

Anna Kowalska

Opłaty

Sprawdź promocje obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Zniżka na czesne
Zniżka na czesnestudiuj od 300 zł/mies.
i zyskaj nawet do 3000 zł zniżki
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
SZCZEGÓŁY
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY

Bezpieczeństwo wewnętrzne SAN Kielce - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

530 zł  430 zł*

II ROK10680 zł  580 zł*

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2650 zł  2150 zł**

3710 zł  3010 zł**

II ROK3400 zł  2900 zł** 3400 zł  2900 zł** 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6360 zł  5160 zł**
II ROK6800 zł  5800 zł**

Najniższa cena sprzed 30 dni: 430 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry (zniżka nie przysługuje Cudzoziemców w wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka)

Program

Obszary realizowane na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Społecznej Akademii Nauk w Kielcach

Społeczna Akademia Nauk dynamicznie reaguje na zmiany zachodzące na rynku pracy i pojawiające się w związku z tym nowe oczekiwania wobec absolwentów szkół wyższych, dlatego program studiów realizowanych na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w SAN Kielce skonstruowany jest według nowoczesnych standardów stwarzających możliwość zdobycia praktycznych umiejętności wykraczających poza tradycyjne granice dotychczasowego rozumienia bezpieczeństwa. Program obejmuje wiedzę o charakterze społeczno-politycznym, administracyjnym, prakseologicznym, menedżerskim i prawniczym.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

  •  
  •  
Specjalności

Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia SAN Kielce - specjalności

Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia w SAN w Kielcach to studia przygotowujące do reżimu wykonywania zawodów w resortach siłowych. Studentów obowiązuje etos służby dla obywateli. Słuchacze studiów dziennych noszą także umundurowanie galowe. Program studiów zawiera kształtowanie umiejętności praktycznych takich jak np. wspinaczka, nurkowanie, ratownictwo medyczne.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona imprez masowych

Posiadanie obszernej wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa publicznego jest konieczne, by zapobiegać przestępczości oraz zapewnić skuteczne funkcjonowanie wielorakich systemów bezpieczeństwa publicznego i ochrony. Tematyka bezpieczeństwa w formacie lokalnym, jak i globalnym jest związana z codziennym życiem. W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa obywatelowi potrzebna jest do tego przeznaczenia wyspecjalizowana kadra fachowców. Każdego roku liczba potrzebnych profesjonalistów dysponujących należytą wiedzą i umiejętnościami z zakresu bezpieczeństwa oraz ochrony stale rośnie.

Absolwenci Społecznej Akademii Nauk po tej specjalności są zaopatrzeni w odpowiednie kompetencje, umiejętności oraz wiedzę konieczne, by dobrze wykonywać polecone im zadania w sektorze administracji samorządowej oraz państwowej.

Studenci, którzy ukończyli studia na specjalności Bezpieczeństwo publiczne i ochrona imprez masowych dostają uprawnienia do wykonywania zawodu kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Specjalność Bezpieczeństwo i higiena pracy przeznaczona jest dla osób chcących angażować się w tworzeniu i zarządzaniu warunkami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo dla osób, które ją wykonują. W toku specjalności BHP studenci poznają nowoczesne i innowacyjne instrumenty tworzenia warunków środowiska pracy.

Absolwenci tego kierunku będą wyposażeni w odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy nie tylko w zakresie wymaganych norm. Będą przygotowani merytorycznie i praktycznie także w dziedzinie obszernego spektrum uwarunkowań w sprawach bezpieczeństwa pracy w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Absolwenci tej specjalności po jej ukończeniu otrzymują uprawnienia do pracy na stanowiskach w służbach BHP oraz kwalifikacje specjalisty ds. bhp (Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 109, poz. 704; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U 2004 nr 246 poz. 2468 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. 2005 nr 117 poz.986). Ukończenie tej specjalności zapewnia predyspozycje kontroli systemów bezpieczeństwa pracy, inicjowania nowych rozwiązań oraz kierowania zespołami w przypadku zagrożeń.

Służby mundurowe i bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

Służby mundurowe i bezpieczeństwo wewnętrzne państwa to specjalność, dzięki której można pozyskać specjalistyczną wiedzę z dziedzin związanych z bezpieczeństwem terytorialnym, ekonomicznym, a także ekonomiki obrony. Absolwenci odznaczają się przygotowaniem z zakresu zasad dowodzenia i technik operacyjnych, ale również posiadają odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie w obszarze działania służb specjalnych, innych służb oraz formacji funkcjonujących w systemie bezpieczeństwa państwa.

Dodatkowo potrafią dokonywać analizy zjawisk w obrębie obronności, powiązanej z bezpieczeństwem państwa nie tylko w skali państwowej, ale również międzynarodowej.

Absolwenci posiadają wykształcenie oraz kompetencje w zakresie prawa, przede wszystkim karnego, celnego i dewizowego oraz w tematyce czynności wykonywanych w przypadku spraw nieletnich. Dzięki tej specjalności studenci po ukończeniu studiów są zaznajomieni z metodami i technikami resocjalizacji, także z obowiązkami funkcjonariuszy służb i jednostek, odpowiadających za bezpieczeństwo państwa.

Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo

Wykładowcy

Opiekun kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne SAN Kielce

ppłk Jacek Jarzyna
ppłk Jacek Jarzyna

Wieloletni wykładowca i prelegent Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (wcześniej Akademii Obrony Narodowej). Wychowany w rodzinie o silnych tradycjach polskich, od młodzieńczych lat, już w trakcie nauki w Ogólnokształcącym Liceum Wojskowym w Częstochowie, społecznie wspierał inicjatywy działalności na rzecz niepodległości. Oddany ideom kodeksu honorowego żołnierza zawodowego WP jest znany jako wolontariusz i filantrop w działaniach kształtujących cechy patriotyczne i etyczne. Ukończył studia: w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1994), w Akademii Rolniczej w Lublinie (2001), w Akademii Podlaskiej w Siedlcach (2003), w Uniwersytecie Warszawskim (2003), w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (2017) oraz w Akademii Sztuki Wojennej (2020). Służbę wojskową pełni od 1990 roku. Jest autorem i prelegentem licznych kursów i szkoleń z obszaru etyki i etykiety dyplomatycznej, savoir-vivre, ceremoniałów służb mundurowych, wystąpień publicznych i kreowania wizerunku oraz kontaktów z mediami. Koordynator kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Spadochroniarz, instruktor żeglarstwa PZŻ i skrzypek - miłośnik muzyki klasycznej.

Wykładowcy kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne SAN Kielce

Kariera

Bezpieczeństwo wewnętrzne SAN Kielce – praca

Absolwent studiów na Bezpieczeństwie wewnętrznym może realizować swoje plany zawodowe, podejmując pracę:

w Policji i Siłach Zbrojnych
w Służbach i inspekcji
w podmiotach gospodarczych np. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne, specjaliści ds. bezpieczeństwa
w strukturach Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej
w administracji rządowej, np. Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Centra Powiadamiania Ratunkowego
w organizacjach pozarządowych
w Służbie Więziennej
w organach administracji samorządowej
(gmina, powiat, województwo)
w ośrodkach doradczych
w strukturach Straży Miejskiej
w komórkach ds. bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich
Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Bezpieczeństwo wewnętrzne?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę naszych innych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Kielcach

Zarządzanie
Zarządzanie